Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege transplantasjonskirurgi

Offentlig forvaltning

Seksjon for transplantasjonskirurgi ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet har ledig fast overlegestilling i transplantasjonskirurgi.

Oslo universitetssykehus har landsfunksjon for transplantasjonskirurgi og er et av Europas største sentere på området. Virksomheten dekkes av to vaktordninger samt primærvakt kirurgi og en donorvakt. Søkere må ha norsk kirurgisk spesialistkompetanse i kirurgi og bred erfaring i abdominal transplantasjonskirurgi. Det er også krav om UEMS sertifisering i abdominal transplantasjonskirurgi (FEBS transplantasjon modul 1-4). 

Seksjon for transplantasjonskirurgi har stor forskningsaktivitet og søkere forventes å ha forskningskompetanse på PhD- eller postdoktornivå. Foruten å inngå i seksjonens vaktordninger må søkere påregne å delta aktivt i forskning og utvikling. 

Seksjon for transplantasjonskirurgi hører til Avdeling for transplantasjonsmedisin i Klinikk for kirurgi og spesialisert medisin. Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ble 6. april i år slått sammen med Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon. Det nye klinikknavnet er Klinikk for kirurgi og spesialisert medisin.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Kandidaten må være overlegekompetent i abdominal transplantasjonskirurgi
 • Kandidaten må inneha norsk kirurgisk spesialitet og UEMS sertifisering i transplantasjonskirurgi minimum modul 1 og 2, helst 3 og 4
 • Kandidaten må ha gjennomført eller være i avslutningsfasen av relevant PhD-løp

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har god evne til lagarbeid
 • Har evne til å arbeide strukturert
 • Har evne og vilje til å drive opplæring og fagutvikling
 • Har evne til god kommunikasjon med pasienter og pårørende
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer og profesjoner

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag