Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege/spesialist i rus- og avhengighetsmedisin

Offentlig forvaltning

Seksjon for avrusning er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og tilbyr døgnbasert avrusning til pasienter i behov av høy medisinsk kompetanse.
Det er totalt 13 sengeplasser ved seksjonen. Vi er tverrfaglig sammensatt med bl.a. 2 overleger, LIS, sykepleiere, vernepleier, sosionomer og helsefagarbeidere. 

Vi behandler pasienter med ulike typer av avhengighet; alkohol, medikamenter og illegale rusmidler. Seksjonen har tett samarbeid med psykiatriske seksjoner, TSB poliklinikker og TSB institusjoner. Det er også etablert et samarbeid med smertepoliklinikken ved STHF og vi er i startfasen av en etablering av en TSB rådgivingstjeneste ved somatiske seksjoner. Det er daglige samarbeidsmøter med behandlere fra de akutte sengepostene i psykiatrisk klinikk. 

Seksjonen tar imot elektive pasienter for enkeltstående avrusningsopphold eller avrusningsopphold i forkant av videre behandling. Det tilbys abstinensbehandling, støtte og motivasjon i endringsprosesser, kontaktetablering og videreformidling i primærhelsetjenesten og til annen spesialisthelsetjeneste.  s

Vi tar også imot pasienter som er i behov av øyeblikkelig hjelp (ø-hjelp-rus plasser). Det er derfor inntak av pasienter 24/7. Seksjonen gir behandlingstilbud til pasienter innlagt ihl HOL §10.2. Seksjonen gir også avrusningstilbud til pasienter på §10.3 og §10.4                                                                            

Vi rekrutterer nå psykiater eller spesialist i rus og avhengighetsmedisin som ønsker å være med å utvikle vårt tilbud ved STHF. LIS med et år igjen av sitt spesialiseringsløp i rus og avhengighetsmedisin eller psykiatri er også velkommen til å søke.

Arbeidsoppgaver:

 • Inntak av nye pasienter
 • Utredning, diagnostisering og oppfølging av pasienter i samarbeid med kolleger
 • Veiledning og oppfølging av LIS
 • Være pådriver for kvalitetsforbedring og fagutvikling
 • Samarbeid med ande relevante avdelinger og samarbeidspartnere
 • Deltagelse i vurderingsteam for TSB kan være aktuelt

Kvalifikasjoner:

 • Norsk spesialistgodkjenning i rus- og avhengighetsmedisin, allmennmedisin eller psykiatri
 • Erfaring i arbeid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • Må beherske norsk eller et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Kandidater i slutten av spesialiseringsløp oppfordres til å søke

Personlige egenskaper:

 • Vi søker overlege med trygghet i legerollen
 • Interesse for utvikling av fagområdet rus- og avhengighetsmedisin
 • Evne til å etablere gode samarbeidsrelasjoner med samarbeidspartnere, pasienter, pårørende og brukerorganisasjoner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Tjenesteplan med eventuell deltagelse i bakvaktsordning for søker med spesialitet i psykiatri
 • Tilrettelegge for spesialistutdanning i rus og avhengighetsmedisin
 • Gode muligheter til å påvirke et behandlingsfelt i vekst og utvikling
 • Personlig utvikling gjennom kurs, etter- og videreutdanning
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Behjelpelig med barnehageplass og bolig etter søknad
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP