Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege - spesialist i radiologi

Offentlig forvaltning

Radiologisk avdeling i Arendal har ledig 1 x 100 % fast stilling for overlege, - spesialist i radiologi.

Avdelingen har et godt fagmiljø med varierende og spennende oppgaver. De siste årene har vi hatt et økt volum av CT- og MR- undersøkelser.  I den forbindelse har vi styrket subspesialiseringen for overlegene og tilstreber en tilrettelegging av dette i arbeidsfordelingen. 

Avdelingen har for tiden 13 overleger og 8 leger i spesialisering (LIS3). Overlegene går for tiden i en 8-delt vaktplan som generell bakvakt med hjemmevakt natt, og LIS3 går i en 8-delt vakt 1:1. Vaktplanen vil for overlegene endre seg i takt med at vi får inn nye medarbeidere.  Hjemmearbeidsstasjon kan benyttes i vaktsammenheng samt i daglig drift etter avtale.

Vi er en avdeling i stor utvikling og jobber kontinuerlig med utskifting av utstyrsparken vår. For relativ kort tid siden skiftet vi ut den eldste CT- maskinen vår med en ny CT Siemens Force. Vi har i den senere tid oppgradert skjelettutstyret og vårt siste ultralydapparat kom i 2018. Avdelingen har to MR-maskiner, to CT-maskiner, to ultralydlaboratorium, tre skjelettlaboratorium, ett gjennomlysningslaboratorium og ett intervensjonslaboratorium. Avdelingen er en del av BDS Agder og har eget mammografiutstyr.

Avdelingen er heldigitalisert og benytter pr. dags dato DIPS RIS med talegjenkjenning fra MaxManus og Sectra PACS. Der er besluttet at vi innen rimelig tid skal fase ut dagens RIS leverandør og implementere Sectra RIS. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialiseringsgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til å fastsettelse av lønn. 

Sørlandet sykehus HF ønsker at våre medarbeidere skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et opphold i arbeidslivet.  

Kvalifikasjoner:

  • Det vil være behov for subspesialisert kompetanse innen flere fagfelt, bl.a. urologi, generell onkologi og intervensjon.
  • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

  • Vi søker en positiv, motivert og engasjert kollega.
  • Stort faglig engasjement.
  • Gode samarbeidsevner.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

  • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
  • Et godt fagmiljø med motiverte kollegaer.
  • Et godt tverrfaglig samarbeid med de kliniske avdelingene.