Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege (spesialist i psykiatri)

Offentlig forvaltning

Poliklinikk psykisk helse Grenland har ledig to faste stillinger som overlege/spesialist i psykiatri. 

Vår poliklinikk er en av tre allmennpsykiatriske poliklinikker i Telemark, og er den mest kompetansetunge og spesialiserte poliklinikken i vårt område. Vi ønsker å styrke poliklinikken ytterligere og vi søker nå etter to overleger/spesialister i psykiatri. 

Vi har spesialiserte behandlingstilbud innen traumebehandling, tvangslidelser og angstlidelser, samt MBT-gruppetilbud for pasienter med personlighetsproblematikk. og vi ønsker å være pro-aktiv med tanke på innføring og etablering av nye kunnskapsbaserte behandlingsmetoder og behandlingsformer.

Med ca 40 årsverk vil du bli en del av et stort fagmiljø med gode muligheter til å yte gode generelle behandlingstilbud til de store pasientgruppene, og samtidig solide, spissede tilbud til de pasientgruppene som er i behov av det. fremover.

Vi søker etter deg som brenner for faget og pasientgruppen og som ønsker å være med å utvikle poliklinikken videre.

Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden. 
Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679).

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i psykiatri eller nesten ferdig spesialistgodkjenning
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring med ulike behandlingsmetoder, utrednings- og diagnostiske verktøy
 • Kompetanse til å integrere faglig mangfold og differensiert behandlingsmetodikk
 • Må beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Faglig interesse og engasjement
 • Fleksibilitet og effektivitet
 • Løsningsorientert
 • Evne til å tenke helhetlig og avgrense problemstillinger
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt i stor grad, og må sees i sammenheng med øvrig personalgruppe.

Vi tilbyr:

 • Faglig sterke og engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Muligheter for kreativitet og nyskapning
 • Mulighet for å jobbe med ulike behandlingsformater
 • Tilretteleggelse av relevante etter- og videreutdanninger
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe bolig etter søknad
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP