Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege / Spesialist i psykiatri

Offentlig forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter Elverum- Hamar har et opptaksområde på 101.000 voksne og betjener 9 kommuner i midtfylket av Hedmark. Avdelingen har ca 211 årsverk. DPS Elverum-Hamar har allmennpsykiatriske poliklinikker i Hamar og Elverum. DPS E-H har også Psykosepoliklinikk , Ambulant akuttenhet, TSB-poliklinikk samt kontorenhet. Videre har avdelingen 2 like døgnenheter.

Døgnenhet 1 har 12 sengeplasser basert på frivillighet. Enheten har ca. 30 årsverk, derav 2 overlegestillinger, hvor en av dem er nå ledig. Det er en psykolog og 1 sosionom i enheten. Vi er tverrfaglig sammensatt med høyt kompetent miljøpersonale som har fokus på kognitiv miljøterapi.

Denne enheten ligger på Ingeberg, som geografisk er bare noen få kilometer fra Hamar og det tar kun 50 min med tog til Gardemoen.
Hamar ligger ved Mjøsa, Norges største innsjø, og har gode turmuligheter i naturskjønne omgivelser både på sommer og vinter. I tillegg har det et rikt kultur- og idretts miljø.

 Enheten har ledig stilling for spesialist  i psykiatri, 1x 100% fast  stilling. 

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging av behov for behandling, oppfølging og utredning
 • Tverrfaglig samarbeid internt, og med våre samarbeidspartnere
 • Delta i intern/ekstern undervisning og veiledning
 • Klinisk veiledning  av LIS
 • Delta i og utvikle et godt fagmiljø for spesialister
 • Inngå i vaktordningen i egen avdeling
 • Bistå andre enheter ved behov 

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i psykiatri
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Strukturert og med høy arbeidskapasitet
 • Interessert i kognitiv tilnærming
 • Løsningsorientert, ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Fleksibel
 • Tilpasningsdyktig
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige og erfarne kollegaer med bred kompetanse
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentlighetsloven § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.