Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Offentlig forvaltning

Sykehuset Innlandet HF sine oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har tilbud på 41 ulike steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern og rusomsorg. Som ett av landets største helseforetak, med 8 500 ansatte, er vi den største kompetanseorganisasjonen i Innlandet.

Divisjon Psykisk helsevern har om lag 1 600 ansatte og behandler mer enn 16 000 mennesker pr. år.

BUP Gjøvik er en poliklinisk enhet med klinikker på Gjøvik, Valdres og Hadeland. Vi har 50 stillinger som utgjør et sterkt fagmiljø for barn og unges psykiske helse i Vest-Oppland.

BUP Gjøvik har 9  legestillinger.  6 overleger og 3 LIS. 

Poliklinikk Gjøvik har ledig 1 stilling for overlege, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Tiltredelse etter avtale.

Stillingen kan enten være ved kontoret på Gjøvik, eller på kontoret vårt på Gran på Hadeland. Gran ligger en time fra Oslo med gode muligheter for offentlig transport med tanke på dagpendling. 


BUP Gjøvik har et høyt faglig nivå og en kultur preget av samarbeid både innad og ut til naturlige samarbeidspartnere. Arbeidsmiljøet er positivt, entusiastisk og engasjerende. Vi har flere fagfordypningsteam, blant annet nevroteam, spiseteam, sped/småbarnsteam, DBT-team, OCD/angst-team. 


Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Kvalifikasjoner:

 • Overlege, spesialist i barne-og ungdompsykiatri
 • LIS-lege i barne og ungdomspsykiatri kan søke

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Vi inviterer deg inn i legegruppa på BUP Gjøvik som består av tre faste stillinger for LIS og seks faste overlegestillinger. Stillingen er i utgangspunktet knyttet til Gjøvik-kontoret, men med muligheter for arbeid ved våre to ute-kontorer på Hadeland og i Valdres om ønskelig.
 • Bup Gjøvik er en enhet i avdelingen Bup Innlandet. Avdelingen har et aktivt forskningsmiljø. Av pågående prosjekter kan vi nevne forskning på søskengrupper SIBS, 10 års oppfølgingsstudie på nevrotilstander Line- up studien, forskning innen VR teknologi, simuleringstrening (SIM) og bruk av videokonferanse i pasientbehandling. Ved BUP Gjøvik foregår et forskningsporsjekt på Goal Management Traning for ungdom med ADHD. 
 • Vi er i gang med å ta i bruk nye muligheter innen e-helse og ny teknologi innen utredning, behandling, kommunikasjon og utdanning.
 • BUP Gjøvik har en legegruppe som prioriterer legemiljøet med sosiale og faglige samlinger.
 • Bup Gjøvik ligger i et område med mye spennende undervisnings-og forskningsaktivitet i høyskoler og på universitet (NTNU). Gjøvik ligger i nærheten av blant annet Raufoss industripark med stor variasjon av kompetansebehov. Det planlegges for tiden ny sykehusstruktur i Innlandet. Et nytt og framtidsrettet Mjøssykehus vil komme på Moelv, ca 20 minutter fra Gjøvik. BUP Gjøvik vil fortsatt ligge i Gjøvik by. 
 • Gjøvik har et rikt kulturliv med et bredt spekter av muligheter for musikk og konsertopplevelser, en aktiv kulturskole, flere kor og teatergrupper. Det er flere aktive idrettslag i byen for et bredt spekter av både sommer- og vinteridretter. 
 • Gjøvik  by har 7 barneskoler og 3 ungdomsskoler (inkludert Gjøvik internasjonale skole og Steinerskolen), samt en stor videregående skole i byen og 3 andre videregående skoler i nærheten.
 • Byen ligger fint til ved Mjøsa og har både fjell, vann og skog i umiddelbar nærhet. Det er god kommunikasjon til de andre Mjøsbyene Lillehammer og Hamar som ligger 45 minutter unna. Oslo ligger 2 timer unna, og det er 1,5 timer til Gardermoen. 
 • Ansettelse skjer iht.gjeldende lover, overenskomster og reglement.
 • Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

- Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova - § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort    offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.