Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Offentlig forvaltning

BUP Lillehammer/Otta er en enhet med 36 stillinger fordelt på to poliklinikker – en på Lillehammer og en på Otta. Vi server 12 kommuner fra Lillehammer i sør til Lesja i nord hvor det er mistanke om eller påvist psykiske lidelser. Målet er at tilbudet skal bidra til økt livskvalitet og mestring. Enheten samarbeider med barnets/ungdommens foresatte og familie, kommunale tjenester og andre etater. BUP Lillehammer-Otta har god tverrfaglig bredde og en kultur preget av samarbeid både innad og ut til naturlige samarbeidspartnere. Arbeidsmiljøet er positivt, entusiastisk og engasjerende.
Vi har nå ledig en fast 100 % stilling som overlege med arbeidssted Lillehammer. Oppstart etter avtale.
Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede

Som overlege ved BUP Lillehammer vil du inngå i enhetens legegruppe, som består av andre overleger. I tillegg bli del av BUP Innlandets faglige nettverk for overleger og LIS-leger, som holder tak i fagutvikling for legegruppen, LIS-utdannelse og andre medisinskfaglige tema. BUP Innlandet består av fem polikliniske enheter lokalisert i ulike byer i Innlandet. Det er også 4 døgnenheter. To  av døgnenhetene er lokalisert på Sanderud i Ottestad (BUP Akuttenhet og BUP Utredning og behandling). Døgnenhet Kringsjåtunet på Lillehammer og Enhet for barn og familie i Gjøvik.

 

Kvalifikasjoner:

Søkere må ha norsk autorisasjon som lege. 

Må beherske norsk (eventuelt et skandinavisk) språk både skriftlig og muntlig.

Overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Personlige egenskaper:

Interesse for arbeid med barn og unges psykiske og somatiske helse.
Evne til og trivsel med å jobbe målrettet og systematisk med endringsarbeid.
Gode evner til å skape virksomme samarbeidsrelasjoner med og rundt barn, foresatte, kollegaer og samarbeidsinstanser.
Ansvarlig og selvstendig, gode evner til å strukturere egen arbeidshverdag og evne til å kontinuerlig ajourføre dokumentasjon/journal i henhold til gjeldende lovverk/forskrift.

Fleksibilitet i forhold til en variert og travel jobbhverdag.

Gode kommunikasjonsevner og å kunne bidra til et godt arbeidsmiljø.

Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt.

Vi tilbyr:

Utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver i en engasjerende virksomhet som spenner seg over et vidt spekter.
Fleksibilitet i arbeidssituasjonen.

Faglig og personlig utvikling.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Lønn etter overenskomst.
Gode pensjonsordninger i KLP.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova §25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp søkerlista. Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette.