Overlege / seksjonsoverlege – gastroenterologi

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Medisinsk avdeling har ledige to 100 prosent faste stillinger for spesialist i gastroenterologi.

Seksjon for gastroenterologi har per i dag seks overlegestillinger og fire LIS, hvorav tre LIS3, som fordeler ansvaret for sengepost, poliklinikk og prosedyrer.

I forbindelse med økte oppgaver, har vi nå behov for å utvide teamet med to overleger, eventuelt én overlege og én seksjonsoverlege, og ønsker en overlege med erfaring og kompetanse innen IBD, og en overlege med bred erfaring innen generell gastroentrologi, eventuelt kompetanse innenfor hepatologi. Interesse for, eller erfaring med forskning, er også ønskelig.

Vår gastroenterologisk poliklinikk er planlagt utvidet og modernisert i løpet av 2022.

Egenskaper:

 • Arbeid i tverrfaglige team
 • Bakvaktkompentent og bred indremedisisnk erfaring
 • Stor vekt på personlige egenskaper som faglig engasjement og gode samarbeidsevne

Kvalifikasjoner:

 • Norsk spesialistgodkjenning
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig
 • Erfaring i og interesse for aktuelt fagområde
 • Faglig engasjement 
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr:

 • En aktiv og spennende gastroenterologisk avdeling
 • Lønn i henhold til avtale mellom Spekter og organisasjonene.
 • God pensjonsordning via KLP.
 • Nært samarbeid med Unger-Vetlesens forskningsinstitutt med flere forskningsprosjekter innenfor gastroenterologi. 
 •  Et godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling.
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
 • Gode velferdsordninger.