Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege - Seksjon for lindrende behandling

Offentlig forvaltning

Avdeling for kreftbehandling (AKB) har et regionalt ansvar for kreftomsorgen i Helse Sør-Øst. Dette ansvaret omfatter klinisk virksomhet, undervisning/opplæring, forskning og fagutvikling. Avdelingen har også lands-, område- og lokalsykehusoppgaver i onkologi og palliasjon.
Avdelingen ønsker å bidra med forskning, fagutvikling og undervisning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Klinisk/pasientnær forskning vektlegges, og deltagelse i klinisk kontrollerte studier prioriteres. Avdelingens akademiske virksomhet skjer i nært samarbeid med flere av fakultetene på Universitetet i Oslo og med høyskoler i regionen.

Avdelingen har som målsetting at alle overleger skal ha PhD og ønsker å legge til rette for at både overleger og LiS skal få slik forskningskompetanse. En ønsker også å legge til rette for at klinisk arbeid skal kunne kombineres med klinisk forskning og undervisning.

AKB har drift ved tre lokaliteter; Ullevål, Radiumhospitalet og Aker. Avdelingen har seksjoner for poliklinikker (med dagbehandlingsenheter), strålebehandling, sengeposter, lindrende behandling, bryst- og endokrinkirurgi, utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte, seneffekter, celleterapi, forskning og kontortjeneste. AKB har ni legeseksjoner; åtte onkologiske fagseksjoner og én seksjon for leger i spesialistutdanning (LiS). Seksjoneringen er overgripende mellom lokalitetene. Den ansatte må være forberedt på å arbeide på ulike lokaliteter etter nærmere avtale.

Avdeling for kreftbehandling har nå ledig to stillinger for overlege ved Seksjon for lindrende behandling som er det palliative senteret i Helse Sør-Øst, med startdato etter avtale. I påvente av tiltredelse i stillingen og/eller intern ansettelse kan det bli et eller flere ledige overlegevikariater.

2 referansepersoner bes oppgitt i søknaden. Bekreftelse på norsk autorisasjon, evt. spesialistgodkjenning og attester skal legges ved søknad og CV.

Søkere bes benytte "søk på stilling"-knappen, vi tar dessverre ikke i mot søknader på e-post. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk spesialistgodkjenning i onkologi, eller en annen spesialitet med særskilt tilleggskompetanse 
 • Klinisk erfaring fra palliativ medisin, spesielt palliativ onkologi
 • Godkjenning i Kompetanseområde palliativ medisin eller tilsvarende kompetanse er ønskelig. Dersom søker ikke har slik kompetanse, må vedkommende forplikte seg til å skaffe seg denne innen en avtalt tidsramme    
 • Forskningskompetanse på PhD-nivå eller høyere vil bli vektlagt
 • Undervisningskompetanse
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en person som er interessert i palliativ medisin og som har interesse av å utvikle faget videre både klinisk og akademisk
 • Evne til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å være kreativ og løsningsorientert
 • Faglig engasjert
 • Strukturert
 • Gode fremstillingsevner
 • Fleksibilitet og personlige egenskaper for øvrig vil vektlegges

Vi tilbyr:

 • Høyt faglig nivå
 • Samarbeid med og mulighet for oppgaver tilknyttet et av landets største og beste palliative forskningsmiljøer
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift