Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege, Rikshospitalet 

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Klinikk for psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionsnivå.

Enhet for psykosomatikk/ CL Voksen på Rikshospitalet er en del av Akuttpsykiatrisk avdeling. Enheten gir tilsyn til pasienter inneliggende ved Rikshospitalet og utreder pasienter henvist fra OUS, Lovisenberg og Diakonhjemmet. Rikshospitalet har flere landsfunksjoner, bl.a. transplantasjon, hvor vi bidrar inn i utredning og behandling. Vi samarbeider tett med spesialister innen blant annet nevrologi, infeksjonsmedisin, gastroenterologi, kardiologi og hematologi. Utredninger ved enheten inkluderer standardiserte psykiatriske intervjuer og bruk av psykometriske instrumenter i tillegg til psykiatriske anamneseopptak. Enkelte pasienter vil kunne få kortvarig behandling ved enheten. Arbeidet representerer en unik mulighet til å arbeide i krysspunktet mellom somatikk og psykisk helsevern.
Vi ønsker å bygge opp en spesialisert psykosomatisk poliklinikk.

Enhetens personalgruppe er på totalt 18 ansatte og består av psykiatere, lege i spesialisering, psykologer i spesialisering, psykologspesialist, nevropsykolog, spesialsykepleier, spesialfysioterapeut,  kontoransatte og administrasjonskonsulent. Det er et godt og faglig kvalifisert fagmiljø i enheten, samarbeid med Universitetet i Oslo og forskningsmiljø i klinikken. Enheten har tilknyttet en professor og samarbeider med UiO. Det bygges opp psykosomatisk forskning ved enheten, og det forventes at nyansatt overlege ønsker å delta i forskningsaktivitet. Det bygges også opp nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Vi tilbyr en spennende jobb med mulighet for å være med å utvikle psykosomatisk medisin. Vi har fokus på et godt arbeidsmiljø og faglig stimulerende arbeid.

Det planlegges oppbygging av en C-L vakttjeneste ved OUS, hvor den som ansettes, må delta.

Ønsket tiltredelse er 01.08.2022

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning og behandling av pasienter
 • Tilsyn til inneliggende pasienter
 • Veiledning
 • Undervisning
 • Vaktarbeid knyttet til C-L, foreløpig kun på dagtid
 • Forskning

Kvalifikasjoner:

 • Søker må ha norsk spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Ønskelig med erfaring fra C-L psykiatri
 • Ønskelig med doktorgrad eller forskningserfaring
 • Ønskelig med somatisk erfaring
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Gode engelskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe tverrfaglig
 • Evne til å jobbe både i team og selvstendig 
 • Være fleksibel og endringsvillig
 • Engasjement for faget
 • Ansvarsbevisst og pliktoppfyllende
 • Være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb med faglige utfordringer
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Deltakelse på kurs nasjonalt og internasjonalt
 • Mulighet til å bidra i utvikling av egen arbeidsplass 
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Lønn etter avtale