Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege Regionalt FACT-team Gjøvik 

Offentlig forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik er et av landets største, og består av én inntak- og avklaringsenhet og seks kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmenpsykiatri Gjøvik og Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik. Merkantile tjenester er organisert som egen enhet. 
DPS Gjøvik har ledig 100 % fast stilling som overlege, i vårt regionale FACT- team i Gjøvik.

FACT Gjøvikregionen er et samhandlingsprosjekt mellom kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, NAV og Sykehuset Innlandet HF v/DPS Gjøvik. Gjøvik er vertskommune for de kommunalt ansatte og DPS Gjøvik har driftsansvaret.
Teamet skal jobbe etter FACT-modellen og gi langvarig oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk.
I FACT-modellen legges det vekt på en helhetlig tilnærming med fokus på arbeid, aktivitet, veiledning og kontakt med pårørende. FACT-teamet skal gi støtte til pasientens bedringsprosess, tilby tett oppfølging og målrettet behandling. Teamet skal i hovedsak gi behandling i pasientens hjem og nærmiljø, og skal ha et nært samarbeid med de ordinære tjenestene i pasientens hjemkommune.  
I FACT-teamet vil du delta i et spennende utviklingsarbeid som er en del av en nasjonal satsning, og teamet går over fra prosjekt til vanlig drift juni 2024.
Teamet jobber i hovedsak ambulant og stillingen innebærer en del reisevirksomhet i regionen.

 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri
 • Beherske norsk språk både skriftlig og muntlig
 • Relevant klinisk erfaring

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vurderes høyt
 • Evne til å arbeide strukturert og tverrfaglig
 • Fleksibel, høy arbeidskapasitet, og vilje til å sikre et godt samarbeid på alle nivå

Vi tilbyr:

 • Varierte og spennende oppgaver i et kreativt og godt arbeidsmiljø
 • Deltakelse i nasjonalt opplæringsprogram i FACT modellen
 • Faglig støtte fra nasjonale kompetansemiljøer
 • Lønn etter overenskomst
 • Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, overenskomst og reglement
 • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
 • Sykehuset kan være behjelpelig med overgangsbolig

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.