Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege (radiologi)

Offentlig forvaltning

Vi trenger en engasjert radiolog som har lyst til å jobbe med thyreoidea- og brystdiagnostikk ved Oslo universitetssykehus.

Fra 1. januar 2024 blir det ledig en fast stilling som overlege ved Brystdiagnostisk senter, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin. Det er ønskelig at søker har erfaring med thyreoidea- og brystdiagnostikk, og kan tenke seg å delta i forskningsprosjekter.

Det planlegges for at avdelingen gradvis skal overta ansvaret for thyreoideadiagnostikken i OUS. Dette vil bli gjort i nært samarbeid med Radiologisk avdeling på Radiumhospitalet og brystendokrinkirurgene i OUS. Søker med bred erfaring innen thyreoideadiagnostikk kan tildeles fagansvar for thyreoidea, men må også arbeide med brystdiagnostikk.

Brystdiagnostisk senter er lokalisert i moderne lokaler i OCCI bygget ved Radiumhospitalet. Senteret har fire mammografiapparater med tomocyntese og fire ultralydlaboratorier. Vi utfører kontrastmammografi. MR mamma utføres ved Radiologisk avdeling Radiumhospitalet, og beskrives av våre mammaradiologer. Det planlegges å starte med MR veiledet biopsitaking i 2024. Mammografiscreening foregår i egne lokaler ved Aker sykehus med to mammografiapparater. Bildene blir gransket ved brystsenteret. Sommer 2024, når det nye klinikkbygget står ferdig, vil et moderne brystsenter med alle spesialiteter bli samlet på Radiumhospitalet. Thyreoideakirurgien, som i dag utføres ved Aker sykehus, vil da også bli overflyttet til Radiumhospitalet.

Det blir for tiden avholdt fem mulitidisiplinære mamma-møter ukentlig som videooverføres mellom Radiumhospitalet og Aker/Ullevål. Det avholdes ett ukentlig multidisiplinært thyreoideamøte. Det er tett samarbeid med kirurger, onkologer og patologer. Internundervisning for legene en gang i uken.

Brystdiagnostisk senter deltar i flere forskningsprosjekter og har for tiden en doktorgradskandidat. Senteret har som mål å være et ledende nasjonalt senter innen bryst- og thyreoideadiagnostikk.

Det er et hyggelig arbeidsmiljø og en stabil legestab med for tiden 12 overleger.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.    

Kvalifikasjoner:

 • Norsk spesialistgodkjenning i radiologi
 • Det er ønskelig at søkeren har erfaring med mamma- og thyreoideadiagnostikk
 • Søkeren må beherske godt et skandinavisk språk både muntlig og skriftlig
 • Det vil bli lagt stor vekt på samarbeidsevne og personlige egenskaper
 • Forskningsinteresse/erfaring vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Evner å sette pasient og kvalitet i fokus
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Liker å jobbe tverrfaglig
 • Er strukturert, effektiv og løsningsorientert
 • Har faglig fokus og interesse av å delta i forskning og utvikling av faget
 • Bidrar til å skape et hyggelig og trygt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Et utfordrende og engasjerende fagfelt med mye pasientkontakt
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Personlig og faglig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift