Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege – Psykiatri

Offentlig forvaltning

Det søkes overlege i psykiatri til vår allmennpsykiatrisk døgnenhet for innbyggere i Moss, Råde, Våler, Vestby, Marker, Skiptvedt og Indre Østfold kommune. Pasienter legges inn både elektivt og akutt. Det er etablert et tett samarbeid med kommunehelsetjenesten og øvrige seksjoner i sykehuset.

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt med 2 stillinger for overlege, 1 psykologspesialist og 1 LIS, samt ergoterapeut, sosionomer og ca. 30 høyt kvalifiserte miljøterapeuter.
  

Arbeidsoppgaver:

 • Vurdering og prioritering av henvisninger
 • Utredning og behandling
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Deltakelse i fagteam
 • Veiledning av LIS
 • Samarbeid med øvrige sykehusavdelinger, kommunal helsetjeneste og fastleger
 • Deltagelse i seksjonens kompetanseutvikling

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Leger som nærmer seg ferdig spesialist (psykiatri) kan søke og bli tatt i betraktning til stillingen
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Bred diagnostisk og terapeutisk erfaring 

Personlige egenskaper:

 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Gode samarbeidsevne
 • Liker høyt arbeidstempo
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling, evt deltakelse i forskningsprosjekter
 • Kollegafellesskap i DPS' samlede legegruppe
 • Utvidet arbeidstid, om ønskelig
 • Samlokalisering med poliklinikk og ambulant team
 • Sentral beliggenhet
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Mulighet for videreutdanning  
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.