Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege - Psykiatri

Offentlig forvaltning

100 % fast stilling ledig fra 01.11.2022 eller etter avtale

Psykiatrisk avdeling har ledig stilling for overlege.

Stillingen er primært ledig i Psykiatrisk akuttmottak (PAM). Dersom søker heller vil arbeide ved Seksjon for psykosebehandling 3, vil vi kunne gjøre interne endringer. Søker bes opplyse om hvilken post som er aktuelt i søknaden. Psykiatrisk avdeling består av 9 døgnseksjoner samt voksenhabiliteringstjenesten. Avdelingen har lokaler i nytt sykehus på Kalnes i Sarpsborg.

Psykiatrisk akuttmottak er utvidet fra 8 til 12 sengeplasser og liggetiden er 1-2 døgn. Seksjonen tar også imot DPS-pasienter som innlegges akutt fra kl. 22.00-08.00. Mottaket har godt kvalifisert personell med høy bemanningsfaktor. Det er 4 overleger ved seksjonen samt LIS. Seksjonen ivaretar også avdelingens intensivfunksjon. Overlege vurderer pasientene for videre behandling eller utskrivelse.

Seksjon for psykosebehandling 3 har 12 sengeplasser. Pasientene blir innlagt på denne seksjonen etter å ha blitt vurdert i Psykiatrisk akuttmottak. Varigheten av innleggelsene her er gjennomsnittlig ca 4 uker. Seksjonen har godt kvalifisert miljøpersonell, sosionom, ergoterapeut, psykolog, LIS og to psykiatere.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Psykiatriske diagnostiske vurderinger av akuttinnlagte pasienter
 • Ved tvangsinnleggelser utarbeides vedtak ihht. Psykisk helsevernloven 
 • Vurdering av samtykkekompetanse
 • Vurdering av behandlingsbehov
 • Samarbeid innad i seksjonen og med pårørende, kommune og DPS/TSB 

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i psykiatri eller LIS som er i sluttfasen av spesialisering
 • Norsk autorisasjon
 • Erfaring fra akuttmottak/akuttpsykiatri og/eller psykosebehandling

Personlige egenskaper:

 • God evne til selvstendige vurderinger og beslutninger omkring psykiatriske problemstillinger
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Trivelig arbeidsmiljø i nye lokaler
 • Bakvaktordning med hjemmevakt (pt.16-delt)
 • Lønnstillegg for utvidet arbeidstid
 • Rekrutteringstillegg kr. 105 800 per år
 • Kurs og opplæring betales av sykehuset
 • Avtalefestet overlegepermisjon
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.