Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege psykiatri

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst på en jobb som gir utfordringer i et inspirerende, humørfullt og fagbevisst tverrfaglig miljø?

DPS døgn B får ledig 100% stilling som overlege/psykiater fra medio august da vår overlege gjennom mange år velger å slutte.

DPS døgn B er lokalisert i Porsgrunn og er en sengepost for voksne med et bredt spekter av psykiske vansker, blant annet depresjon, angst og spisevansker. Seksjonen har 15 sengeplasser for både elektive pasienter og for pasienter som overføres til oss etter akuttinnleggelse. Hovedbehandlingen i sengeposten er miljøterapi med sosial rytmebehandling (regelmessige måltider, regelmessig døgnrytme, regelmessig og balansert fysisk aktivitet, samt meningsfull aktivitet sammen med andre). Miljøterapien er tuftet på kognitiv atferdsterapi hvor vi samtidig vektlegger fysisk aktivitet.

DPS døgn B er underlagt Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling (KPR) og har et tett samarbeid med øvrige seksjoner i KPR.

Her jobber Beate og Jana som psykologer. Begge er snart psykologspesialister. For tiden har vi også Solveig på plass som lege i spesialisering. Foruten et erfarent og stabilt team med miljøterapeuter, har vi Kjersti som ergoterapeut, Gudrun som sosionom og Kaja som psykomotorisk fysioterapeut. Vi brenner for å gi pasientene et godt behandlingstilbud, hvor både miljøterapi og samtaler med behandlere brukes aktivt for å styrke pasientenes evne til endring, til å mestre og ta ansvar for eget liv. Vi legger stor vekt på samarbeid og samhandling med pårørende og interne og eksterne samarbeidspartnere.

I 2018 vant vi arbeidsmiljøprisen i Sykehuset Telemark noe som vitner om at vi er opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø og en kultur hvor vi "spiller hverandre gode" og utnytter forskjeller både med tanke på tverrfaglig kompetanse og individuelle forskjeller. Vi er stolte av vårt teamarbeid som samhandler til det beste for at pasientene skal nå sine behandlingsmål.

Eventuell ansettelse vil bli gjort fortløpende.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig arbeid med høy faglig og etisk standard. 
 • Kartlegging, vurdering, diagnostisering og behandling.
 • Evaluering av behandlingstiltak og behandlingseffekt. 
 • Aktivt samarbeid med helsepersonell internt i organisasjonen, pårørende og samarbeidspartnere eksternt. 
 • Veiledning av Lis. 
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i psykiatri.
 • Erfaring med allmennpsykiatriske problemstillinger, utredning og behandling.
 • Kjennskap og interesse for miljøterapi, kognitiv atferdsterapi og fysisk aktivitet.
 • Erfaring med å arbeide systematisk og målrettet i et tverrfaglig team.
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk muntlig og skriftlig. 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • Fleksibilitet i rolle- og funksjonsutøvelse. 
 • Evne til målrettet og systematisk arbeid.
 • Handlings- og løsningsorientert fokus. 
 • Evne til å bevare roen i en til tider hektisk arbeidshverdag.
 • Evne til å prioritere og delegere.
 • Ansvarsbevisst og løsningsorientert.
 • Bidragsytende til å opprettholde et godt arbeidsmiljø.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Personlig egnethet vektlegges. 
Vi tilbyr
 • Et godt og engasjerende tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Et positivt og inkluderende arbeidsmiljø i gode bygningsmessige rammer.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Aktiv FoU-enhet i psykiatrisk klinikk.
 • Et område med variert natur og rike muligheter til fritids- og kulturaktiviteter.
 • Sykehuset kan være behjelpelig med eventuelle flytteutgifter, bolig og barnehageplass etter søknad. 
 • Gode pensjon-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP.