Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege/psykiater - fengsel 

Offentlig forvaltning

I 2020 ble det etablert to nye fengsler i Agder, med 100 plasser i Mandal og 200 plasser i Froland. I tillegg var det etablert kvinnefengsel på Evje med 30 plasser, inklusive 8 rusmestringsplasser. Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling til de innsatte i fengslene på Agder, hvor det er en målsetning å skape et spesialisert og koordinert fagmiljø på tvers av klinikken for å sikre et likeverdig tjenestetilbud til de innsatte uavhengig av soningssted. 

Vi har nå ledig en 100 % fast stilling som overlege i fengsel, avdeling Froland og Evje

Den som tilsettes bør ha interesse for fagfeltet og et ønske om å bidra i utviklingen av et solid spesialisthelsetjenestetilbud til de innsatte. Den tilsatte vil være del av et fengselsteam fra spesialisthelsetjenesten som består av psykologspesialist, psykolog og psykiater. Stillingene vil kreve utstrakt grad av samarbeid med kriminalomsorg og den kommunale fengselshelsetjenesten. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn. 

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. Gjennom holdninger, adferd og kommunikasjon er alle medarbeidere i SSHF medansvarlige for å fremme likestilling og likeverd på vår arbeidsplass.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent spesialist i psykiatri
 • Gyldig norsk lisens/autorisasjon
 • Erfaring i tverrfaglig samarbeid
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig. Nivå tilsvarende B2 eller "Bergenstesten".
 • Kjennskap til norsk regel- og lovverk

Personlige egenskaper:

 • Faglig nysgjerrig og motivert for å utvikle egen kompetanse i samsvar med avdelingens behov
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Interesse for fagfeltet
 • Fleksibel og handlingsorientert
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet, og for individuell faglig utvikling
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Individuell veiledning gis i henhold til ønsker og behov
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring

Annet

Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst.