Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege / Psykiater - FACT Indre Østfold

Offentlig forvaltning

Vi ser etter psykiater som har et ønske om å jobbe med mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk. Dersom du i tillegg er interessert i innovasjon og
prosjektarbeid, i komplekse organisasjoner, er du kanskje den vi ser etter!

DPS Nordre Østfold skal sammen med poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling i Askim og Indre Østfold kommune etablere et FACT-team for voksne. FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og er et behandlingstilbud for pasienter med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblemer. FACT er en behandlingsmodell der sykehus og kommune jobber skulder mot skulder og tilbyr pasientene arenafleksible tjenester. Teamet vil bestå av psykiater, psykologspesialist, helse- og sosialfaglige, samt jobbspesialist, erfaringskonsulent og merkantil.

Vi har nå gleden av å kunne lyse ut en 100 % fast stilling som psykiater i det nyoppstartede teamet. Teamet skal etter planen være i drift fra første kvartal 2024. FACT-teamet vil bli etablert som et felles prosjekt mellom sykehuset og kommunen med intensjon om å gjennomføre et fireårs prosjekt, før det eventuelt besluttes en permanent og ordinær drift av teamet. Det gjennomføres årlige evalueringer for justering av prosjektet og avtaler, inkludert vurdering om en eventuell utvidelse av
teamet/kapasiteten i løpet av prosjektperioden. Psykiateren vi være ansatt i DPS Nordre Østfold, organisert under avdelingssjef.
 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som psykiater
 • Spesialisering i psykiatri
 • Ønskelig med erfaring fra rus-, ROP- eller psykosefeltet
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kunnskap og erfaring med bruk av elektroniske journalsystemer og generell bruk av IT
 • Bilsertifikat

Personlige egenskaper:

 • Gode relasjonsbyggings- og kommunikasjonsferdigheter
 • Lyst og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb i skjæringspunkt mellom første- og andrelinjetjeneste
 • Deltagelse i faglig nettverk med andre FACT-team
 • Deltagelse i nasjonalt opplæringsprogram i FACT modellen
 • Gode velferdsordninger og forsikringsordninger gjennom arbeidsgiver
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Fire måneder studiepermisjon hvert femte år (ihh til avtalen med legeforeningen)

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.