Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege/psykiater

Offentlig forvaltning

Vil du bli vår nye kollega? Psykiatere ønskes velkommen!

Vi har ledig to faste 100%-stillinger som psykiater i allmennpsykiatrisk poliklinikk ved Dps Follo. Dps Follo gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i kommunene Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden som til sammen har ca 120 000 innbyggere. 

Poliklinikken har 32 stillinger bestående av 6 overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer i spesialisering, vernepleier, sosionomer og kliniske sosionomer. Poliklinikken er for tiden organisert i 4 tverrfaglige team, hvorav ett av teamene arbeider med eMestring.

Vi søker etter overlege med faglig bredde og engasjement. Kandidater som er i slutten av spesialistutdanning i psykiatri er velkommen til å søke. Vi ønsker at ny overlege har lyst til å bidra i utviklingen av behandlingstilbudet for målgruppen ved seksjonen. Vi er i gang med å forme vårt tjenestetilbud tilpasset befolkningens behov. Dps Follo startet i 2021 e-mestringsteam i samarbeid med de andre dps-ene i Ahus sitt opptaksområde. P.t. jobber vi med muligheten for å etablere et nevroteam og korttids gruppebehandling i form av psykoedukative grupper. Vi har også flere fagutviklingsideer. 

Follo DPS er opptatt av faglig utvikling og muligheter for forskning og vi har et aktivt lokalt forskningsutvalg. Inntaksarbeidet her er organisert med et fast inntaksteam.

I tillegg til allmennpsykiatrisk poliklinikk består Dps Follo av en seksjon for psykoselidelser, en seksjon for gruppebehandling, en seksjon for akutte tjenester, to døgnseksjoner, en spesialisert døgnseksjon for spiseforstyrrelser og kontorfaglig seksjon. Vi har tett samarbeid med kommunehelsetjenesten og søker hele tiden å lage så sømløse pasientforløp som mulig.

Vi er opptatt av et godt arbeidsmiljø og de ansattes trivsel! Poliklinikken planlegger flytting til nyoppussede lokaler i en annen etasje i løpet av 2023.

DPS Follo ligger sentralt i Ski, Nordre Follo kommune, lett tilgjengelig både fra Oslo og Østfoldregionen.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

 

Kvalifikasjoner:

 • Cand. med med norsk autorisasjon som lege, og godkjenning som spesialist i psykiatri
 • Erfaring fra allmenpoliklinisk arbeid er en fordel
 • Ønskelig med erfaring i bruk av Dips
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Vi vektlegger personlig egnethet, gode samarbeidsevner, god arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig
 • Vi ønsker oss en kollega som ønsker og har lyst til å bidra i en positiv utvikling av poliklinikken  

Vi tilbyr:

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med trivelige kolleger med bred kompetanse
 • Engasjerte medarbeidere
 • Vi kan tilby interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Tverrfaglige diskusjoner foregår blant annet i teammøter, men også i andre arenaer i avdelingen
 • Mulighet for eksterne kompetansehevende kurs- og videreutdanning 10 dager i året
 • Muligheter for noe forskningsaktivitet
 • Mulighet for deltakelse i bakvaktsarbeid ved DPS
 • Spennende muligheter i Ahus systemet
 • Felles legemøter ukentlig
 • Internundervisning og opplæring
 • Arbeidsplassen er lokalisert få minutters gange fra Ski Stasjon.
 • Gratis parkering i innendørs garasjeanlegg.  
 • Ahus har gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Lønn etter avtale