Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege - Øyesykdommer

Offentlig forvaltning

Spesialitet: Øyesykdommer 

Øyeseksjonen er organisert under Kirurgisk klinikk. Seksjonen er lokalisert på  Sykehuset i Vestfold i Tønsberg og har i hovedsak poliklinisk drift. Kirurgisk aktivitet og opplæring foregår i operasjonsstue eller i poliklinisk dagbehandlingsstue. Vi har hovedvekten av denne aktiviteten i sykehusets operasjonsavdeling. Her disponerer vi 1-2  operasjonsstuer daglig til operasjoner for katarakt, glaukom og strabisme, i tillegg har vi en dagkirurgisk prosedyrestue til operasjoner innen okuloplastikk 3 dager i uken. Det er plan for videre opptrapping av kirurgisk aktivitet. Seksjonen er i stor utvikling, og nye, større arealer er under planlegging for å bedre kapasitet og pasientflyt. Øyeseksjonen er opptatt av å legge til rette for forskning.  

Øyeavdelingen ved SiV behandler alle former for øyesykdommer unntatt bakre segment kirurgi og enkelte sentraliserte diagnoser som kun utføres på universitetssykehus. Hovedvekten av aktiviteten er poliklinisk og dagkirurgisk, og foregår i poliklinikken og på operasjonsstuene. Avdelingen disponerer en sengeplass til innlagte pasienter. Ved tilsyn på andre avdelinger undersøkes pasienten på vår poliklinikk dersom de er i stand til det. Hvis ikke benyttes portabelt utstyr til undersøkelse i de respektive avdelingene. Nyfødte undersøkes i kuvøse på nyfødtintensiv.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert lege
 • Spesialist i øyesykdommer
 • Gode faglige kvaliteter
 • Gjerne forskningserfaring
 • Norsk eller skandinavisk språk, skriftlig og muntlig må beherskes for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst
 • Nøyaktig
 • Gode kommunikasjonsevner, både ovenfor pasienter, pårørende og andre yrkesgrupper man jobber sammen med
 • Sans for nye utfordringer
 • Personlig egnethet vektlegges 
 • Jobber profesjonelt, systematisk og effektivt
 • Har arbeidsglede og setter pasienten først, både kvalitativt og kvantitativt
 • Er samarbeidsvillig og har kollegial og tverrfaglig lagånd
 • Har lyst til å være med og videreutvikle en faglig sterk og trivelig avdeling, både for pasientene og personalet

Vi tilbyr:

 • Gode kollegiale forhold.
 • Godt samarbeid med spesialutdannede øyesykepleiere, optiker og ortoptist.
 • Nyere, funksjonell og velutstyrt avdeling.
 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter i et godt og aktivt tverrfaglig miljø. 
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.