Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege ønskes til Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet ved Regional sikkerhetsseksjon (RSA)

Offentlig forvaltning

Vi søker faglig engasjert og samarbeidsorientert overlege til Regional sikkerhetsseksjon (RSA)

Som overlege på RSA(Regional sikkerhetsseksjon) blir du en del av et høyspesialisert fagmiljø. Vi har en regional funksjon for hele Helse Sør-Øst, som er organisert under Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus HF. RSA består av 3 kliniske enheter på Dikemark, i tillegg er det poliklinisk enhet i Oslo fengsel, Bredtveit og ungdomsenhet Øst(Eidsvoll). I tillegg drifter seksjonen Nasjonal koordineringsenhet for dom til psykisk helsevern.

Du vil i denne stillingen bli tilknyttet Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet som holder til i 2.etasje i Granlibygget på Dikemark. Vi tilbyr individuelt tilpasset psykiatrisk behandling. Pasientene får samtalebehandling, medikamentell behandling og individuelt tilpasset miljøterapi. 

I denne stillingen vil du kunne fordype deg innenfor et svært spennende fagfelt og samtidig utføre et viktig samfunnsoppdrag. Du vil kunne både ha dager med høyt tempo, men også ha dager med mulighet til å virkelig fordype deg i komplekse og unike pasientsaker. Dersom du interesserer deg for voldsproblematikk og alvorlig psykisk lidelse, er dette en stilling for deg. Du vil få opplæring og veiledning i bruk av strukturerte verktøy for voldrisikovurderinger og håndtering av voldsrisiko.
Enhetene  er godt bemannet med dyktige og engasjerte medarbeidere; sikkerheten til de ansatte er godt ivaretatt og man står aldri alene i sitt pasientarbeid. Dette er en sjelden mulighet til å kunne bruke god tid på en særdeles spennende pasientgruppe.

Pasientene får tilbud om sosial trening, fysisk aktivitet både ute og inne, andre former for aktivisering og eventuelt skolegang, alt innenfor trygge rammer. Vi jobber aktivt i tverrfaglig team, så du bør like å samarbeide med ulike fagretninger for å trives. Hos oss møter du komplekse sykdomsforløp, og vi tror du bør være faglig nysgjerrig og samtidig ha en strukturert tilnærming til jobben du gjør for å kunne lykkes som vår overlege.

Ønsker du å lese mer om Regional sikkerhetsseksjon kan du gjøre det her: tinyurl.com/ymsak388 

RSA står foran en spennende tid der det planlegges et nybygg på Ila i Bærum. Innflytting skal være allerede i 2026. Ny sikkerhetspsykiatri skal bestå av Regional sikkerhetsavdeling RSA (32 senger), Lokal sikkerhetsavdeling LSA (20 senger), PUA (12 senger) og Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels -og rettspsykiatri (KPS).

Det nye og moderne bygget med samling av flere enheter og fagmiljøer innen sikkerhetspsykiatri blir et etterlengtet løft for både pasienter, pårørende og ansatte. En lokalisering på Ila vil også legge til rette for samhandling og faglig synergi med Ila fengsel og forvaringsanstalt. Flere av de aktuelle brukerne har sammenfallende behov for behandling og oppfølging. Løsningen er også ønsket fra Ila fengsel og Kriminalomsorgen.

Her finner du mer om det nye bygget vårt: tinyurl.com/esxtsmnt

Kvalifikasjoner:

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i psykiatri
 • LIS i sluttfasen av spesialiseringsløp vil også bli vurdert
 • Erfaring fra klinisk arbeid med psykoser og anvendelse av psykisk helsevernloven
 • Det er ønskelig med erfaring fra sikkerhetspsykiatri, rettspsykiatri og/eller fengselspsykiatri

Personlige egenskaper:

 • Godt faglig skjønn, og evne til å arbeide målrettet og strukturert
 • Positivt innstilt og trives med å jobbe i tverrfaglige team
 • Ansvarsbevisst
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

 • Arbeid i et spennende fagfelt med dyktige kollegaer i en utviklingsorientert organisasjon  
 • Lønn etter gjeldende avtale
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag   

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.