Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege ønskes til Psykosepoliklinikken

Offentlig forvaltning

Vi har ledig stilling for overlege i psykiatri ved vår Psykosepoliklinikk. 

Psykosepoliklinikken har 9 ansatte og er tverrfaglig sammensatt, med 2 psykiatere, 2 psykolog(spesialister), 4 sykepleiere med videreutdanning og enhetsleder. Vi jobber både poliklinisk og ambulant hvor vi møter pasientene i deres bolig eller i deres nærmiljø, samt samhandling og veiledning til 1.linjetjeneste.  Poliklinikken har 2 disponible biler.

Målgruppen er primært voksne med psykoseproblematikk, både med/uten rusproblematikk, samt oppfølging/vedtaksansvar for pasienter som er utskrevet på Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD).

Som overlege vil du ha en viktig rolle som "spesialist i front" i forbindelse med inntak og vurdering i første time. I tillegg til å ha ansvar for egen pasientportefølje vil man også være ansvarlig spesialist for andre behandlere. Vedtaksansvaret for pasienter på TUD vil være fordelt på overlegene i enheten. 

Ambulant arbeid må også forventes når det er behov for dette. Vi samarbeider tett med sykehuset, DPSet for øvrig, samt primærhelsetjenesten så gode samarbeidsevner og fleksibilitet er derfor særlig viktig. Som spesialist vil du være med å ha et overordnet fagansvar i enheten og det forventes at man bidrar til utvikling av enheten både når det gjelder fag og drift. 

Vi er et åpent høykompetent miljø hvor vi er tilgjengelig for hverandre ved behov. Det kan være bistå i vurderinger, drøfting, bli med hjemmebesøk el. Selv om man har et selvstendig behandlingsansvar og er på egne kontorer tilstrebes det at det er et team rundt pasientene "våre". Vi har flere pasientmøter per uke hvor vi er samlet og hvor det legges opp til både akutt og langsiktige problemstillinger, behandlingsplaner, evalueringer, drøfting mm.

 

Har du spørsmål eller ønsker en prat er det bare ta kontakt!


Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i psykiatri, evt. i slutten av spesialiseringsløpet. 
 • Erfaring fra klinisk arbeid med psykose og vedtaksansvar
 • Må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig godt.
 • Førerkort

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • God arbeidskapasitet
 • Ansvarsbevisst
 • Bidrar positivt til et godt faglig og kollegialt miljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø som med engasjerte, erfarne og dyktige medarbeidere
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt samarbeidsklima. 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.