Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege - onkologi

Offentlig forvaltning

Medisinsk avdeling har ledig fast stilling som overlege i onkologi ved Kreftseksjonen. 

Bærum sykehus har lokalfunksjon for nærmere 200.000 mennesker i Asker og Bærum kommune.  Avdelingen har seksjoner for samtlige indremedisinske grenspesialiteter og har i tillegg seksjon for kreftbehandling, geriatri/slag/rehabilitering, akuttmottak, forebyggende medisin samt seksjon for sosionomtjeneste, ergoterapi og fysioterapi.  Avdelingen har i alt 540 ansatte, derav rundt 100 leger. Det innlegges rundt 10.500 pasienter per år og det utføres ca. 48.000 polikliniske konsultasjoner. 
 
Kreftseksjonen er organisert under Medisinsk avdeling og består av 6 overleger og to LIS. Seksjonens aktiviteter er per i dag hovedsakelig poliklinisk dagarbeid med stort fokus på tverrfaglig tilnærming og høy faglig kvalitet i klinisk arbeid. Onkologer ved kreftseksjonen gir behandling til pasienter med brystkreft, gastrointestinal kreft, urologisk kreft, lungekreft, melanom, lymfom og kreft i sentralnervesystemet. Seksjonen samarbeider tett med seksjon for blodsykdommer og palliativt team.   

Arbeidsoppgaver:

 • Pasientbehandling
 • Bidra til faglig utvikling
 • Bidra til videreutvikling av forbedringsarbeid 
 • Klinisk virksomhet innen generell onkologi/medikamentell kreftbehandling     

Kvalifikasjoner:

 • Lege med norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Klinisk erfaring utover spesialistgodkjenning vil bli vektlagt
 • Kompetanse innen forskning eller forbedringsarbeid vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper:

 •  Selvstendig og ansvarsbevisst
 •  Må trives i et aktivt og travelt miljø
 •  Evne til å kommunisere og samarbeide godt
 •  Kunnskapssøkende
 •  Fleksibel og arbeidsom
 •  Erfaring med å arbeide i team ses som en fordel

Vi tilbyr:

 •  Et spennende og utfordrende fagområde
 •  Gode kollegaer og godt samarbeid