Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege og LIS i rus- og avhengighetsmedisin

Offentlig forvaltning

Vi ønsker deg velkommen til Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling.  Avdeling  består av 5 poliklinikker, en avrusningsseksjon, samt utredningsseksjon. Våre poliklinikker er lokalisert i Moss, Fredrikstad, Askim, Sarpsborg og Halden, mens døgnseksjonene er samlet i Sykehuset Østfold Moss. Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon innen rus og avhengighetsmedisin.

Vi ønsker oss en spesialist i rus- og avhengighetsmedisin til utredningsseksjonen, samt en RAM-Lis til avrusningsseksjonen. 

Seksjon for utredning har 14 døgnplasser, 26,5 årsverk, med overlege, psykologer og psykologspesialist. Seksjonens hovedoppdrag er sluttføring av utredninger av kompliserte tilstander (ROP-lidelser), gjennomføring av opphold etter helse og omsorgstjenesteloven § 10.2. I tillegg gjennomføres stabiliseringsopphold etter avrusning.

Seksjon for avrusning har 20 senger, 36 årsverk herunder to overlegestillinger og to LIS- stillinger. Seksjonens oppdrag er å ivareta avrusning som krever tett medisinsk oppfølging samt kartlegging. Seksjonen skal også ivareta pasienter innlagt etter helse- og omsorgstjenesteloven §10.2-10.4 1-2.ledd. 

Kjøretid mellom Oslo og Sykehuset Østfold Moss tar ca 30 min. 

Arbeidsoppgaver:

 • Klinisk arbeid med pasienter; vurdering og behandling i tråd med overordnede krav og nasjonale føringer
 • Utredningsarbeide
 • Medisinskfaglig rådgiver i seksjon for utredning
 • Deltakelse i fagutvikling, veiledning og undervisning
 • Deltakelse i bakvaktsordning med for tiden hjemmevaktsfunksjon uten utrykning
 • Varierte oppgaver med et bredt fagbilde og mulighet for fordypning innen eget fagområde. TSB er et fagområde i stor utvikling og Sykehuset Østfold ønsker å bidra aktivt i utviklingen av fremtidens helsetjeneste innen rus- og avhengighetsmedisin

Kvalifikasjoner:

 • Legespesialist innen rus og avhengighetsmedisin til overlegestilling ved seksjon for utredning
 • Erfaring som overlege
 • Lege i RAM-Lis
 • Norsk autorisasjon
 • Beherske et skandinavisk språk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Du er engasjert og helhetstenkende
 • Du har gode samarbeidsevner og liker å jobbe tverrfaglig
 • Du er faglig dyktig og har engasjement for videreutvikling av fagområdet TSB
 • Du er god til å veilede og lære opp mindre erfarne kollegaer 
 • Du evner å verdsette kollegaers kompetanse og erfaring, og kan engasjere deg i gode faglige refleksjoner.
 • Du er opptatt av god og tillitsskapende pasientkommunikasjon
 • Du er ryddig og strukturert 
 • Personlig egnethet vil vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Du vil komme til et godt fagmiljø og arbeidsmiljø
 • Et kollegafellesskap som består av flere leger, sykepleiere, vernepleier og sosionomer med og uten videreutdanning samt miljøpersonell
 • Et forskningsmiljø innen Sykehuset Østfold, og muligheter for å avsette arbeidstid til forskning
 • Studiepermisjon ut fra gjeldende overenskomster
 • Gode velferdsordninger, blant annet mulighet for medlemskap i bedriftsidrettslag og tilgang på treningsrom
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.