Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Overlege og LIS

Vi søker leger, fortrinnsvis innen rus- og avhengighetsmedisin med gode samarbeidsevner og interesse for tverrfaglig spesialisert rusbehandling TSB, i vårt Senter for psykisk helse og rus

Vi ønsker å styrke det rusmedisinske fagmiljøet på Lovisenberg i TSB Ruspoliklinikken med følgende stillinger:

• En 100 prosent fast stilling som Overlege
• En ledig stilling som LIS i tiden 01.09.2022 – 31.08.2023

Vi søker engasjerte leger som vil være med på å utvikle og å bidra til god pasientbehandling for befolkningen i vårt opptaksområde.

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus utgjør psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) en stor og høyt prioritert del av virksomheten. Vi er nå i ferd med å samlokalisere oss i Senter for psykisk helse og rusbehandling.
Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i fagutvikling innen områder som etablering av ambulant behandling i Rus-FACT. Vi er også langt fremme i innføring av elektroniske kartleggingsverktøy og har utviklet Lovisenberg-modellen for bruk av systematisk tilbakemeldinger www.kjernebatteriet.online

I dag er tilbudet innen psykisk helsevern for voksne (PHV) og Tverrfaglig spesialisert avhengighetsbehandling (TSB) slått sammen til Senter for psykisk helse og rus. Vi er nå i full gang med å samle virksomheten i Senter for psykisk helse og rusbehandling, der forskning og fagutvikling er tett integrert med den kliniske driften. Senteret skal omfatte døgntilbud, så vel som ambulant og poliklinisk tilbud til den voksne befolkningen i de bydelene som sykehuset har ansvaret for.

På Ruspoliklinikken blir du kollega med kliniske sosionomer, psykologer, psykologspesialister og leger i en tverrfaglig arbeidshverdag.
Du må like utfordrende arbeidsoppgaver og må kunne jobbe godt både selvstendig og i tverrfaglige team. Vårt opptaksområde er unikt i Norge med sin forekomst av storbyproblematikk. Hos oss vil du møte erfarne og dyktige kollegaer, og vi legger vekt på trivsel, åpen dør og faglig utvikling.

Arbeidsoppgaver:

• Undersøkelse, vurdering og utredning av somatisk, avhengighets- og psykisk helsetilstand
• Medikamentell behandling, teamarbeid og samtaleterapi
• Rådgivning til 1.linjetjenesten i bydel og bidra til rusmedisinskfaglig utvikling
• For stillingen som overlege: Veiledningsansvar for LIS i spesialisering.
• Integrert rusbehandling og behandling av samtidige psykiske og somatiske lidelser
• Samarbeid med fastlege, helse- og sosialtjenesten i bydel og samarbeidspartnere om tilrettelegging og oppfølging av pasienten
• Kontakt og samarbeid med pårørende og nettverk, jfr Pakkeforløp TSB og PHV
• Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste, særlig OUS som har områdeansvar TSB
• Ambulante tjenester og arenafleksibilitet

Kvalifikasjoner:

• Autorisasjon som lege
• Godkjent spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, eller ønsker å bli det
• Godkjent spesialist i psykiatri, eller ønsker å bli det
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
• Evne til fleksibilitet og å arbeide selvstendig

Personlige egenskaper:

• Ved ansettelse vil personlig egnethet bli vektlagt
• Redelig og ansvarsbevisst
• Positiv, raus og inkluderende
• Skape resultater og se løsninger sammen pasienter, samarbeidspartnere og kollegaer.
• Være fleksibel og like å jobbe tverrfaglig
• Være positiv, initiativrik og løsningsorientert
• Engasjement og evne og vilje til nytenkning
• Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
• Evne til å være pragmatisk
• Trives med å arbeide selvstendig

Vi søker engasjerte leger som liker å arbeide i team og ha oppfølging i pasientens nærmiljø. Du vil bli del av et aktivt og tverrfaglig fagmiljø hvor du vil ha legekollega/overlege i begge team. Det er velfungerende team med et godt arbeidsmiljø.
Det er et stort fagmiljø for overleger i Senter for psykisk og rusbehandling, med ukentlige fagmøter og regelmessig overlegeveiledning. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt.

Vi tilbyr et aktivt, mangfoldig og tverrfaglig fagmiljø som er i spennende utvikling. Du vil få god pensjonsordning i KLP og vi har sosiale ordninger tilsvarende statlige helseforetak. Sykehuset tilbyr deltakelse i et aktivt bedriftsidrettslag og gode velferdsordninger.

Spørsmål om stillingen kan rettes til medisinskfaglig rådgiver Martin Åm, eller seksjonsleder TSB, Torgeir Hjellnes.