Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege med ansvar for psykoterapiveiledning

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionsykehus for innbyggere i Helse sør-øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 23 000 ansatte og har et budsjett på ca 22 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, fagutvikling, pasient- og pårørendeopplæring, forskning og undervisning innen psykisk helse og  rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionnivå. Klinikken har en betydelig utdanningsvirksomhet, som omfatter både bidrag til grunnutdanning, videreutdanning og etterutdanning. 

Vi har ledig to faste 20% stillinger for overlege med ansvar for psykoterapiveiledningen av legene i spesialistutdanning (LIS) i voksenpsykiatri ved klinikken. For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse. Dokumenter knyttet til utdanning skal skannes inn som vedlegg til søknaden. To referansepersoner bes oppgitt i søknaden.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Ukentlig systematisk psykoterapiveiledning av LIS i voksenpsykiatri i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter og retningslinjer 
 • Deltakelse i vurderingskollegium av LIS i voksenpsykiatri
 • Deltakelse i regelmessige møter for alle psykoterapiveilederne i voksenpsykoterapi

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i voksenpsykiatri
 • Godkjent psykoterapiveileder (DNLF)
 • Bred klinisk psykiatrisk og psykoterapeutisk erfaring fra arbeid med voksne
 • Bred erfaring med systematisk psykoterapiveiledning
 • Søker må beherske et skandinavisk språk flytende, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Interesse og engasjement for spesialistutdanning av leger
 • Kunne inspirere og engasjere LIS i psykoterapeutisk arbeid
 • Ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner og god arbeidskapasitet

Vi tilbyr:

 • Godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • Muligheter til faglig utvikling