Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege lungemedisin, vikariat

Offentlig forvaltning

Medisinsk avdeling, Elverum er lokalsykehus for en befolkning på 61.000. Avdelingen er seksjonert i hjerte-, lunge-, gastro- og nyreseksjon med dialyseenhet og har slagenhet. Avdelingen dekker gamle Hedmark fylke innenfor nefrologi, spesiell lungemedisin og implantasjon av pacemakere. Avdelingen har 2 sengeposter med til sammen 45 døgnsenger. Vi har en kombinert medisinsk overvåkning/intensivavdeling med til sammen 9 senger. Vi har for tiden 16 overleger innen feltene kardiologi, nefrologi, gastroenterologi, lungesykdommer, geriatri og palliasjon. Overlegen går pt 10-delt overlegevakt bak LIS 2/3 og LIS 1. Det er i tillegg egen vaktlinje innen nefrologi. Avdelingen har 11 LIS 2/3-stillinger og 8 LIS 1 stillinger.

Lungeseksjonen ved Elverum sykehus har et bredt tilbud innenfor det lungemedisinske og lungeonkologiske fagområdet. Seksjonen har et fullt utrustet respirasjonsfysiologisk laboratorium for utførelse av spirometri, gassdiffusjon, body-box, FeNO måling, prikktest, gangtest og metacholintest. Vi gjør CPET og EIA-testing og har egen bronkoskopilab. Seksjonen har et prosedyrerom i nærheten av intensivavdelingen hvor vi gjør prosedyrer mot pleura, herunder pleuradrenasje inkludert PleurX, thoraxdren, eksuflering og pleurabiopsi. Ved behov for aktiv sug har vi eget Thopaz drenasjesystem. Vi har et tett samarbeid med radiologisk avdeling om invasive prosedyrer og har et fast røntgendemo møte hver uke med radiologer som er spesielt lungeinteresserte. Lungeseksjonen utreder og behandler søvnapne og respirasjonssvikt, herunder elektive innleggelser for søvnregistrering og tilpasning CPAP/VPAP og LTOT utredning. Seksjonen har transcutan pCO2 måler og  standard utredningsutstyr for søvnregistrering/nattoxymetri, og har tatt i bruk AirView. Vi utdanner fremtidens lungeleger og har en fast dag i uken med egen lungemedisinsk undervisning i tillegg til felles undervisning på medisinsk avdeling flere dager i uken. Seksjonen deltar ukentlig på tverrfaglig møter innen lungeonkologi og interstitielle lungesykommer.
 
Vi har ledig 100 % vikariat som overlege innen lunge fra og med 02.09.2024 til og med 31.08.2025. 

Kvalifikasjoner:

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og være spesialist i lungemedisin. Kandidater som kan sannsynliggjøre at de innen kort tid vil motta spesialistgodkjenning er også velkommen til å søke. 
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.
 • Forskningserfaring og -kompetanse verdsettes, men tung og relevant klinisk erfaring er avgjørende.

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Strukturert, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidra til godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et pulserende avdeling med høyt tempo, hyggelige kollegaer og meget kompetente fagpersoner 
 • Et ypperlig sted for kollegaer som ønsker å jobbe tett sammen med med andre grenspesialister i indremedisin
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning 
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.