Detaljer


Overlege / LIS vikariat

Vi har ledig 2 faste overlegestillinger.  Tiltredelse snarest/etter avtale.
Vi søker etter spesialist med bred erfaring innen ØNH-faget. Vi ønsker med ansettelsen særlig å styrke og videreutvikle vår kompetanse innen nese- og bihulekirurgi. Dokumentert erfaring innen denne type kirurgi vil derfor være en fordel. Stillingen inngår i seksjonens vaktberedskap, og overleger har p.t. 5-delt bakvakt (hjemmevakt) med LIS som forvakt. Det utarbeides egen vaktplan for sommerferieavvikling.

ØNH-seksjonen utreder og behandler alle typer lidelser tilhørende fagområdet, med unntak av kreftbehandling som er sentralisert til OUS. Vi utfører i tillegg ørekirurgi for  andre sykehusområder. Seksjonen er godt utstyrt og har bl.a. IGS for bihulekirurgi. Seksjonen har p.t. 7 overlegehjemler og 4 faste LIS-stillinger. Avdelingen inneholder Hørselssentral med 8 audiografer og en moderne utstyrt poliklinikk med dyktige medarbeidere.

I tilfelle vi ikke finner kandidater med ønskede kvalifikasjoner, vil vi vurdere midlertidig omgjøring av én av stillingene til LIS-vikariat for 6 mnd, eventuelt med mulighet til forlengelse. Aktuelle søkere til slikt vikariat bes angi dette i sin søknad.

LIS vikariat 1/1-20 - 31/12-20:

På grunn av videreutdanning er det også ledig ett års vikariat for LIS f.o.m. 1/1-20.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutteringsfirmaer, vikarbyråer eller andre annonsører. 

Arbeidsoppgaver
 • De som ansettes vil delta i alle avdelingens oppgaver, som vaktarbeid, poliklinikk, operasjonsvirksomhet, internundervisning m.m.
Kvalifikasjoner

For søkere til overlegestillinger gjelder:

 • Søkere må ved oppstart ha full autorisasjon som lege i Norge og ha norsk godkjennelse som spesialist i ØNH-sykdommer, hode- og halskirurgi. LIS som forventer spesialistgodkjenning i nær fremtid er også velkomne til å søke.
 • Det er ønskelig at søkere har kompetanse innen nese- og bihulekirurgi.
 • Det kreves at søkere behersker norsk/skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
 • Det er ønskelig med erfaring i journalsystemet DIPS, samt ha erfaring i bruk av talegjenkjenning.

For søkere til LIS-vikariat vil, i tillegg til relevant erfaring, kjennskap til sykehusets og avdelingens drift og rutiner vektlegges ved vurdering av søkerne. 

Personlige egenskaper
 • Vi ønsker faglig engasjerte kolleger som har evne til å jobbe i et høyt tempo i en travel hverdag.  Du må være nøyaktig,, kvalitetsbevisst, løsningsorientert og fleksibel. Da all pasientbehandling krever tett samarbeid mellom ulike faggrupper er det viktig at du evner å bidra aktivt til et godt, tverrfaglig arbeidsmiljø.  Dersom du har forskningserfaring eller forskningsambisjoner, er dette bra.
Vi tilbyr
 • Vi tilbyr et godt fag- og arbeidsmiljø med bred kompetanse og hyggelige kolleger.  Sykehuset kan være behjelpelig med bolig.  Betingelser etter gjeldende avtaleverk.
 
Prøv en stillingsannonse på karriere.no
 • 70.000+ unike brukere/mnd
 • Over 70.000 CVer registrert
 • Motta alle søknader ett sted
 • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
 • Annonsering i sosiale medier