Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege/LIS-lege

Offentlig forvaltning

Om stillingen

Vi har ledig 100% fast stilling som overlege i barne- og ungdomspsykiatri og en stilling som LIS-lege ved BUP Elverum.
BUP Elverums opptaksområde er kommunene Åsnes, Våler, Trysil, Åmot og Elverum. Innenfor opptaksområdet er det bosatt ca 8500 barn i alderen 0-18 år. Det er 30 årsverk ved enheten. BUP Elverum har nye lokaler i Helsehuset i Elverum.

Vi gir tilbud om spesialisert utredning og behandling av psykisk lidelse til barnebefolkningen i opptaksområdet. BUP Elverum er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk som jobber tett sammen om behandlingstilbud til pasientene, deres familier og med samarbeidspartnere. BUP Elverum er en bredt tverrfaglig sammensatt poliklinikk der det jobbes i behandlingsteam rundt pasientene. Det er per i dag 2 overleger ved enheten og en lege i påvente av turnus. Det er et nært samarbeid med legene ved andre BUP-enheter i avdelingen, hvilket gir et godt fagmiljø på tvers av enheter.

De som tilbys stilling må kunne framlegge politiattest iht Helsepersonellovens § 20 a.

Elverum er en attraktiv by å etablere seg i som helsepersonell, med spennende muligheter innen familieliv, sport, jakt og fiske, friluftsliv og kultur. Elverum ligger en time fra Trysil, som er et av landets beste skidestinasjoner når det gjelder slalåm og langrenn. Elverum tilbyr et utbredt løypenett hele vinteren.

BUP Elverum satser på fagutvikling, med team og ansatte som har høy fagkompetanse på blant annet familiebasert behandling av spiseforstyrrelser (FBT), utredning og behandling av nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD og autismespekterforstyrrelse, atferdsvansker, depresjons-, angst- og traumebehandling, sped- og småbarnspsykologi og effektiv korttidsterapi. Som fast ansatt hos oss vil du i dialog med enhetsleder/teamleder kunne ta del i relevant opplæring og fagutvikling for å sikre god kompetanse på de tilstandsbildene som vi skal gi helsehjelp for til befolkningen i vårt opptaksområde. Vi har internundervisning annenhver uke og deltar i felles fagutviklings- og  kompetansehevingsprosjekter i BUP Innlandet. Vi samarbeider også med NAV om tiltaket IPS Ung, som bidrar til at flere ungdommer får en trygg innføring i arbeidslivet og hjelp med utdanningsløp. Vi vektlegger etablering av velfungerende relasjoner med pasienter, pårørende, samarbeidsinstanser og kollegaer, og verdsetter et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Hos oss vil du kunne få en fleksibel arbeidsdagshverdag, med mulighet for hjemmekontor tilpasset driften. Sykehuset Innlandet tilbyr SI Aktiv med gode tilbud innenfor trening i nærområdet.

Kvalifikasjoner:

Kvalifikasjoner

-Autorisasjon som lege
-Godkjenning som spesialist i barne - og ungdomspsykiatri 

Personlige egenskaper:

Personlige egenskaper

-Du må ha interesse og engasjement for barn og unge
-Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med pasienter og kollegaer
-Du må være selvstendig og strukturert i eget arbeid
 

Vi tilbyr:

Vi tilbyr

-Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
-Fleksibilitet i arbeidssituasjonen
-Gode muligheter for faglig videreutvikling 
-Et arbeidsmiljø med god stemning og godt samhold 
-Gode lønnsbetingelser
Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.