Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege/Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Overvektsseksjonen for voksne Sykehuset i Vestfold har ledig vikariat stilling for lege i 50%-stilling fra 1. januar til 30. juni 2024. I tillegg er det en 20% fast ledig stilling fra 1. februar 2024. Det er ikke knyttet vakt til stillingen. Det er ønskelig, men ikke påkrevde, at søker innehar en indremedisinsk spesialitet eller er spesialist i allmennmedisin. Leger i spesialisering kan også søke. 

Litt om oss:

Overvektsseksjonen for voksne er organisatorisk en av flere seksjoner ved Hormon-, overvekt- og ernæringsavdelingen ved Sykehuset i Vestfold. Avdelingen tilbyr et helhetlig tilbud til primærhelsetjenesten om utredning og behandling av voksne med fedme. I tillegg har seksjonen et regional ansvar for behandling av pasienter med alvorlig fedme også utenfor vårt helseforetak. Det er for tiden 3 overleger, flere ernæringsfysiologer, sykepleiere samt psykolog og fysioterapeut tilknyttet seksjonen.
 
Overvektseksjonens poliklinikk er samlokalisert med Overvektspoliklinikkene for barn og ungdom, Hormonseksjonen, Ernæringsseksjonen samt forskningsseksjonen for hormonsykdommer, overvekt og ernæring. Vi har et godt, humørfylt og aktivt arbeidsmiljø.

Sykehuset i Vestfold ser forskning som en viktig del av virksomheten, både av hensyn til kvaliteten i pasientbehandling, rekruttering, fagutvikling og omdømme. 

Sykehuset ligger sentralt i Vestfold med kort vei til flyplass, hovedstaden og kysten med alle muligheter dette bringer. www.visitvestfold.no.

Kvalifikasjoner:

  • Spesialist i indremedisin eller allmennmedisin, eller påbegynt spesialisering innenfor fagfeltet
  • Kompetanse og  erfaring innenfor fagfeltet vil være en fordel 
  • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) og engelsk, både muntlig og skriftlig kommunikasjon og formidling av forskningsresultater
  • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper:

  • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

  • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
  • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
  • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.