Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege kombinert stilling med åremålsstilling som professor II/førsteamanuensis (nevro)

Offentlig forvaltning

Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetet driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har ca 1500 ansatte (ca 1000 årsverk) og ca 2000 studenter.

Fra høsten 2023 skal inntil 40 medisinstudenter ved universitetet i Oslo ta deler av sin utdannelse (4.og 5.studieår) ved Sørlandet Sykehus. Prosjektets navn er UiO Campus sør. Vi søker etter egnet person til 20 % bistilling som professor II/førsteamanuensis kombinert med full stilling som overlege (100 %) ved Nevrologisk avdeling SSHF. Det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge funksjonene. Professoratet er finansiert for en periode på 2 år, som er pilot-perioden for UiO Campus Sør, med mulighet for forlengelse dersom pilot-perioden utvides.

Nevrologisk avdeling Kristiansand er godkjent som gruppe 1 i utdanning av spesialistkandidater innen nevrologi. Avdelingen har områdefunksjon for akuttnevrologisk virksomhet og systemansvar for hjerneslagbehandling for hele Agderregionen med noe over 300.000 innbyggere via egen slagavdeling i Kristiansand og teleslagstøtte for slagbehandling på sykehus i Arendal og Flekkefjord.
Beskrivelse av nevrologisk avdeling

Nevrologisk sengepost i Kristiansand har 15 nevrologiske senger, 11 slagsenger, 2 observasjonssenger samt variabelt sengetall på felles intensivavdeling. Avdelingen har etablert akuttpoliklinikk, dagpost, KNF laboratorie med alle relevante nevrofysiologiske undersøkelser og utreder og behandler pasienter med alle akutte og kroniske nevrologiske sykdommer og har høyest egendekning (97,7 %) innenfor Helse Sør-Øst RHF. Siden januar 2019 har avdelingen i samarbeid med radiologi og anestesi etablert mekanisk trombektomi ved hjerneslag på dagtid, 24/7 tilbud skal etableres ila to år. Det er høy forskningsaktivitet på avdelingen. Nevrologisk avdeling ved SSHF har i dag aktiv forskning innen hjerneslag/cerebrovaskulære sykdommer, nevroinflammasjon, flåttbårne sykdommer, nevrodegenerative sykdommer, polynevropati og hodepine mm.

Søknader skal sendes elektronisk via Wecruiter ved å klikke "Søk på stillingen" her i annonsen.

Henvendelser om søknadsprosessen knyttet til bistillingen kan rettes til HR rådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Svetlana Trofimova, svetlana.trofimova@medisin.uio.no

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

  • Søkere må ha avlagt medisinsk embetseksamen og være spesialist, eller nær ferdig utdannet spesialist i nevrologi.
  • Klinisk erfaring må være tilstrekkelig til å undervise medisinstudenter innen alle felt av faget.
  • Gyldig autorisasjon eller lisens for å praktisere som lege i Norge er obligatorisk før tiltredelse i stillingen
  • Må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

  • Ansvarsbevisst og engasjert
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Strukturert og fleksibel
  • Faglig engasjement og dyktighet
  • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Et utfordrende og hyggelig arbeidsmiljø
Muligheten til å bygge opp et nytt desentralisert medisinstudium
En gunstig pensjonsordning
En inkluderende arbeidsplass
Lønnsplassering etter gjeldende tariffbestemmelser avhengig av kvalifikasjoner