Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege kombinert med professor II/førsteamanuensis

Offentlig forvaltning

Det er ledig fast stilling som overlege i Seksjon for forskning psykisk helse barn og ungdom i Forsknings- og innovasjonsavdelingen. Stillingen er tilknyttet bistilling som professor II/førsteamanuensis (20 % stilling) i medisin (psykiatri) ved Institutt for klinisk medisin, det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO).

Forskningsmiljøene i FIA og KPHA er landets største forskningsmiljø på psykiske lidelser, med forskning som spenner fra internasjonalt fremragende forskningsmiljøer til klinikknær forskning.

For hovedstillingen ved OUS gjelder:
Seksjonen for forskning psykisk helse barn og ungdom har i dag 6 faste forskerstillinger inklusive leder, fagbibliotekar, overleger, psykologspesialist og lege i spesialisering, og er en av totalt seks seksjoner i Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA). Seksjonen er basis både for egne aktive forskningsgrupper og for forskningsgjennomføring/forskningsrådgivning for Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (BUPA) og andre enheter ved OUS.
Vi søker nå en engasjert og nyskapende overlege! Er du faglig engasjert og opptatt av forskning og innovasjon? Ønsker du en sentral rolle i forskning på psykiske lidelser hos barn og unge? Vi søker etter en overlege som ønsker å drive forskning og innovasjon innen barne- og ungdomspsykiatri og har erfaring med ledelse av forskningsprosjekter. Den riktige kandidaten har nødvendig faglig tyngde til å initiere og drive forskningsprosjekter i samarbeid med kompetente fagpersoner fra ulike profesjoner, og er åpen og forutsigbar. Det er i den aktuelle stillingen spesielt ønske om forskning rettet mot alvorlige psykiske lidelser hos barn og unge. Du evner å sette visjoner og planer ut i livet sammen med andre, kommunisere tydelig og ser muligheter der andre ser begrensninger. 

For den akademiske bistillingen ved UiO gjelder:
Se fullstendig stillingsbeskrivelse med kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag for den akademiske bistillingen: https://www.med.uio.no/klinmed/om/ledige-stillinger/stillingsbeskrivelser/2023-20525-stillingsbeskrivelse-psykiatri.pdf

Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde:
Søknadsbrev og CV
Publikasjonsliste
Liste over 10 publikasjoner som ønskes tillagt spesiell vekt. Disse vedlegges i fulltekst.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Solid og oppdatert relevant forskningserfaring på et nivå som tilsvarer nåværende eller snarlig professorkompetanse
 • Bred erfaring med bred forskning på barn og unges psykiske helse
 • Erfaring med forskning på psykoseproblematikk, utviklingsforstyrrelser og forløpsstudier hos ungdom
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • Faglig engasjement
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • Motiverende
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag