Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege kombinert med professor II/førsteamanuensis

Offentlig forvaltning

Vi søker en overlege til Seksjon for psykoseforskning i 100% stilling

Er du faglig engasjert og opptatt av forskning og innovasjon? Ønsker du en sentral rolle i forskning på alvorlige psykiske lidelser? Vi søker etter en person som ønsker å bidra til å drive forskning innen biologisk psykiatri. Stillingsinnehaver bør ha erfaring fra forskningsledelse inkludert oppbygging og gjennomføring av forskningsprosjekter, veiledning, søknader om eksternfinansiering og samarbeid med relevante nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Stillingen er tilknyttet Seksjon for psykoseforskning (SPF) ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. FIA består av 5 seksjoner i tillegg til SPF: Seksjon for forskning psykisk helse barn og unge (BUP-Forsk), Seksjon for behandlingsforskning (SEB), Seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning (RusForsk), Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose (TIPS Sør-Øst) og Senter for fremtidig helse (C3).

Stillingen tilknyttes bistilling som professor SKO 1013 / førsteamanuensis SKO 1011 (20 % stilling) i medisin (psykiatri) ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO).

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Cand. med. og norsk autorisasjon
 • Spesialist i psykiatri
 • Solid og oppdatert relevant forskningserfaring på et nivå som tilsvarer nåværende eller snarlig professorkompetanse
 • Erfaring med forskningsgruppeledelse
 • Høy vitenskapelig produksjon
 • Gode norsk kunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Faglig engasjert og med gjennomføringsevne
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Motiverende

Vi tilbyr:

 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • OUS er en IA-bedrift

For den akademiske bistillingen ved UiO gjelder:

Se fullstendig stillingsbeskrivelse med kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag for den akademiske bistillingen

https://www.med.uio.no/klinmed/om/ledige-stillinger/stillingsbeskrivelser/2023-3553-stillingsbeskrivelse-psykiatri.pdf

Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV
 • Publikasjonsliste
 • Liste over 10 publikasjoner som ønskes tillagt spesiell vekt. Disse vedlegges i fulltekst.
 • Oversiktsskjema over veiledningserfaring for PhD-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon og dato for disputas, hoved- /biveileder for hver
  kandidat)
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen administrasjon, ledelse, undervisning/formidling, språk
 • Eventuelle øvrige kvalifikasjoner

Kontaktpersoner:

 • Fungerende avdelingsleder Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) i Klinikk psykisk helse og avhengighet Trine Vik Lagerberg, e-post: t.v.lagerberg@ous-research.no
 • Henvendelser om søknadsprosessen knyttet til bi stillingen kan rettes til personalrådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Svetlana Trofimova, e-post: svetlana.trofimova@medisin.uio.no