Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege innen medisinsk mikrobiologi

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi søker etter deg som brenner for faget mikrobiologi og som ønsker å bidra til videreutvikling av et sterkt mikrobiologisk fagmiljø i Vestre Viken HF. Du kommuniserer og samarbeider godt, og ser på tverrfaglig samarbeid som naturlig og nødvendig for å kunne utvikle tjenester som gir mest mulig verdi for pasienten. Du er faglig selvstendig og trygg på egne vurderinger, men er åpen og ydmyk overfor andres meninger og synspunkter. Du er opptatt av kunnskapsdeling, og bidrar til kompetanseutvikling gjennom å kontinuerlig holde deg faglig oppdatert. Driftsoppgaver er en viktig del av jobben, og du evner å finne motivasjon gjennom å kombinere drifts- og utviklingsoppgaver i en hektisk hverdag.  

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Om oss:

Avdeling for laboratoriemedisin er en del av Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken HF. Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189, og består av 8 seksjoner innen medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og blodbank. Det er 2 seksjoner innen medisinsk mikrobiologi på hhv. Drammen og Bærum, og begge seksjoner er aktivt engasjert i forskning. Avdelingen har i dag 1 avdelingsoverlege, 6 overleger, 1 legespesialist og 2 LIS-leger innen medisinsk mikrobiologi.  Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialiteten medisinsk mikrobiologi, og det er nært samarbeid mellom personell innen mikrobiologi, infeksjonsmedisin og smittevern. Se mer på www.vestreviken.no/lab

.
Vi har ledig fast stilling som overlege i Drammen, og søker etter en faglig sterk kollega som kan bidra til nytenkning og tett tverrfaglig samarbeid til det beste for pasientene i Vestre Vikens nedslagsfelt.


Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i medisinsk mikrobiologi. Kandidater med kort tid igjen av spesialiseringen kan vurderes
 • Erfaring som overlege i mikrobiologi og/eller infeksjonsmedisin er en fordel
 • Gode datakunnskaper
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Det er en fordel med bred klinisk erfaring innen infeksjonsmedisin og/eller indremedisin

Personlige egenskaper:

Arbeidsmiljøet betyr mye for oss, og det er viktig at du vil trives med både arbeidsoppgaver og miljøet. Derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Kommuniserer og samarbeider godt med både kollegaer og andre samarbeidspartnere
 • Har god rolleforståelse, er løsningsorientert, endringsvillig og faglig selvstendig
 • Har evne til å forstå helhet og sammenhenger, og gjøre riktige prioriteringer i tråd med seksjonens og Vestre Vikens behov og mål
 • Trives med både driftsoppgaver, kvalitetsarbeid, undervisning og utviklingsarbeid
 • Liker å bruke elektroniske verktøy i arbeidshverdagen, og som evner å bruke dem på en effektiv måte
 • Verdsetter et godt arbeidsmiljø og som bidrar til samarbeid og trivsel på arbeidsplassen

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035