Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege i psykiatri

Offentlig forvaltning

Sørlandet sykehus HF har ansvar for spesialisthelsetjenester til befolkningen på Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling er en av åtte avdelinger ved Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling. Avdelingen er inndelt i seksjon Kristiansand, seksjon Arendal og habiliteringstjenesten for voksne (HAVO).

Psykiatrisk sykehusavdeling seksjon Kristiansand flyttet i mars 2023 inn i Nybygg psykisk helse. Her har forsterket enhet for psykose- og ruslidelser ti døgnplasser. Enheten tilbyr utredning og behandling av alvorlige psykiske lidelser med og uten samtidig rusmiddelavhengighet. Behandlere vil være tilknyttet et stort kontorareal i andre etasje som gir mulighet for tett samarbeid med andre kolleger.

Vi har ledig:

1 x 100% fast stilling som overlege i psykiatri

Spesialister i psykiatri og leger med kort tid igjen av spesialisering i psykiatri oppfordres til å søke. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Spesialistgodkjenning i psykiatri (leger med kort tid igjen av spesialisering i psykiatri oppfordres også til å søke)
 • Erfaring med forvaltning av psykisk helsevernloven
 • Erfaring med veiledning av leger i spesialisering i psykiatri er ønskelig
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk språk

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide strukturert
 • Evne til å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:

 • Arbeidssted i nye lokaler med stort kollegafellesskap
 • Introduksjonskurs
 • Pensjonsordning
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst samt individuelt tillegg