Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege i psykiatri

Offentlig forvaltning

DPS Strømme består av psykiatrisk poliklinikk i Kristiansand og Mandal, døgnenhet og Ambulant akutteam.

Vi har ved DPS Strømme ledig:

1 x 100% fast stilling som overlege - tiltredelse etter avtale.

Den ledige stillingen er i hovedsak knyttet til poliklinikken i Kristiansand. Klinikken er opptatt av å jobbe dynamisk og fremtidsrettet. Dette kan innebære mulighet for å arbeide både digitalt og ved flere lokasjoner (avdelinger) i klinikken.

P.t. har vi en årlig rulleringsplan på DPS Strømme, hvor overlegene tjenestegjør ved vår døgnenheten i 80% stilling, for å sikre forsvarlig behandling av inneliggende pasienter.

Poliklinikken i Kristiansand har 42 faste ansatte, hvorav 9 psykiatere. Vi har delt poliklinikken inn i 4 team som består av;

  • 2 allmennteam, som tilbyr utredning og behandling for et bredt spekter av psykiske lidelser (angst, depresjon, bipolar lidelse, spiseforstyrrelse, personlighetsforstyrrelse, ADHD, post traumatisk stresslidelse etc.).
  • Poliklinisk oppfølgingsteam, som i hovedsak gjør kartleggingssamtaler i forbindelse med mottatte henvisninger, utredninger, samt at de har noe kortere behandlingsforløp.
  • Gruppeterapiteam, som driver ulike former for gruppe- og individualterapi.

Alle teamene er tverrfaglige med lege, psykolog, psykiatrisk sykepleier og annet helsepersonell. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

  • Psykiater
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper:

  • Det er ønskelig med en overlege som er fleksibel, har gode samarbeidsevner, liker å jobbe i flerfaglige team og med variert psykiatrisk problematikk, samt ha god evne til å jobbe selvstendig.

Vi tilbyr:

  • Trivelig arbeidsmiljø
  • Faglig og personlig utvikling
  • Utfordrende og variert arbeid