Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege i pediatri

Offentlig forvaltning

Regionalt palliativt team for barn og unge i Helse Sør-Øst (PALBU) søker overlege i 80 % fast stilling og 20 % engasjement, med mulighet for forlengelse. Ved eventuelle omorganiseringer kan stillingen bli 100 % fast. Det kan være mulighet for å gå bakvakter tilknyttet barnemedisinsk avdeling, Ullevål. 

Palliativ oppfølging er et tilbud til alle barn og unge som lever med livstruende eller livsbegrensende sykdom. Målet for oppfølgingen er best mulig livskvalitet for pasienten og familien, gjennom symptomlindrende behandling, helhetlig omsorg og oppfølging over tid.

Palliasjon for barn og unge skal ivaretas som en integrert del av helsetilbudet for barn og ungdom i Norge, både i spesialisthelsetjenesten og i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Medarbeiderne i det palliative teamet (PALBU) kommer fra ulike deler av Barne- og ungdomsklinikken i OUS. Alle i teamet driver klinisk pasientbehandling ved siden av det regionale arbeidet, og alle har lang erfaring med alvorlig syke barn og unge.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

 

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i pediatri
 • Bred klinisk erfaring
 • Gode samarbeidsevner, herunder god kommunikasjon og høy grad av empati
 • Interessert i å jobbe med komplekse problemstillinger over tid
 • Fordel med akademisk videreutdanning (f.eks. PhD eller annet)
 • Fordel med videreutdanning i palliasjon og/eller erfaring fra palliative pasientforløp

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • er innovativ og nytenkende

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag