Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege i patologi 

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Avdeling for patologi er landets største patologiavdeling. Vi utfører celle-og vevsdiagnostikk fra de aller fleste sykdomsfelt i tett interaksjon med kliniske miljøer i og utenfor Oslo universitetssykehus.  Avdelingen har ca 300 årsverk, hvorav ca 60 overleger. Diagnostikken er organisert i faggrupper. Patologene arbeider subspesialisert i en eller to faggrupper. Virksomheten er lokalisert på tre steder i OUS: Ullevål, Radiumhospitalet og Rikshospitalet.  Avdelingen har et aktivt forskningsmiljø og publiserer over 160 artikler i velrennomerte tidsskrifter årlig.

Ved Avdeling for patologi seksjon Rikshospitalet har vi ledig 1 vikariat som overlege i faggruppe for øre-nese-hals, solide barnesvulster og punksjonscytologi.

Patologiseksjonen på Rikshopitalet har 18 overleger som er organisert i enhet for diagnostikk. I tillegg til gruppen for ØNH, solide barnesvulster og punksjonscytologi har seksjonen faggruppe for hudpatologi, gastrointestinal-, hepatobiliær og pancreaspatologi, nevropatologi og hjerte-lunge-nyre med transplantasjonspatologi.

Faggruppen for ØNH og solide barnesvulster driver service innen punksjonscytologi for Rikshospitalets avdelinger også utover ØNH- og barnefeltet. Vi søker en spesialist eller LIS med kort tid igjen til spesialistgodkjenning med engasjement og erfaring innen øre-nese-halspatologi, solide barnesvulster og punksjonscytologi. Den som ansettes kommer til å arbeide selvstendig med et bredt spekter av problemstillinger innen de nevnte feltene. Andre felt kan også være aktuelt ved behov.

LIS med kort tid igjen til spesialiteten er også velkomne til å søke.

Vikariatet er fram til 1.10.2022, med mulighet for forlengelse. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • delta i den løpende diagnostikken i faggruppen
 • delta i supervisjon av leger i spesialisering
 • delta i supervisjon av leger og patologiassistenter ved makrobeskjæring
 • delta i enhetens møtevirksomhet og internundervisning
 • delta i forskning etter avtale
 • bidra i kontinuerlig forbedringsarbeid
 • administrative oppgaver etter avtale med leder 

Kvalifikasjoner:

 • norsk autorisasjon som lege
 • spesialist i patologi, eller LIS med kort tid igjen til spesialiteten
 • erfaring innen faggruppen

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • er opptatt av høy faglig kvalitet
 • er interessert og motivert
 • er selvstendig og strukturert 
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives i å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr:

 • en spennende og utfordrende jobb med høyt faglig nivå
 • et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø   
 • lønn etter avtale
 • som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram