Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege  i mikrobiologi, Ullevål 

Offentlig forvaltning

Avdeling for mikrobiologi ved Oslo Universitetssykehus (OUS) har virksomhet ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus og utfører laboratoriebasert infeksjonsdiagnostikk for pasienter innlagt ved Oslo-sykehusene og fra pasienter i primærhelsetjenesten. I tillegg utføres infeksjonskontroll av blodgivere og transplantasjonsdonorer.

Avdelingen har et bredt repertoar innen virologisk, serologisk, bakteriologisk, parasittologisk og mykologisk diagnostikk og utfører årlig nesten 1,5 millioner analyser. 

Avdelingen har også regionale oppgaver og nasjonale referansefunksjoner for diagnostikk knyttet til HIV, syfilis, cytomegalovirus, toksoplasmose, medisinsk mykologi og molekylær parasittologi. Forskningsaktiviteten er stor og omfatter blant annet virologi, bakteriologi, mykologi, parasittologi, molekylær biologi, bioinformatikk, epigenetikk, stamceller og DNA-reparasjon. Avdelingen utdanner medisinske mikrobiologer, gir praksisopplæring til bioingeniørstudenter og deltar i undervisningen av medisinske studenter ved at avdelingen er tett knyttet til Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Avdelingen er organisert i 8 seksjoner: Medisin; Bakteriologi; Molekylærdiagnostikk, Virologi og serologi; Forskning; Utvikling; Kontroll og produksjon; Prøvemottak og Kvalitet, IT og driftsstøtte. Miljøet er faglig spennende, lærerikt og periodevis hektisk. Vi har for tiden 22,5 legestillinger - 16,5 overleger og 6 utdanningsstillinger, i tillegg til tre overlegestillinger med hovedstilling ved UIO.

Vår avdeling skal igjennom store omorganiseringer med innføring av felles laboratoriedatasystem, harmonisering mellom to lokalisasjoner og samling av hele avdelingen i Livsvitenskapsbygget om ca. 4 år.

Det er nå en ledig fast overlegestilling ved Avdeling for mikrobiologi med arbeidssted på enhet for bakteriologi på Ullevål. Enheten er bemannet med 6,5 overleger, 2 til 3 LIS og 40 bioingeniører. Vi mottar hovedsakelig prøver fra OUS-Ullevål, Diakonhjemmet sykehus, Lovisenberg sykehus samt deler av kommune- og primærhelsetjenesten i Oslo. Vi søker etter en erfaren bakteriolog som kan bidra i arbeidet med et vidt spekter av oppgaver på en stor og travel enhet.  Deltagelse i avdelingens vaktordning er ønskelig. Flytting av arbeidssted til Livsvitenskapsbygget må påregnes.

Ved intern ansettelse kan det bli ledig vikariat som overlege, vennligst oppgi i søknaden om dette også kan være av interesse. Se også OUS hjemmesider for annet ledig vikariat.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Avdelingen søker lege med norsk autorisasjon som er godkjent spesialist i medisinsk mikrobiologi
 • Bred erfaring innen bakteriologi er ønsket
 • Søkere må beherske skandinaviske språk
 • Erfaring med omorganisering og harmoniseringsarbeid vektlegges
 • Forskningserfaring vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til raskt å kunne sette seg inn i nye arbeidsoppgaver og tilegne seg ny kunnskap
 • Engasjert
 • Endringsvillig
 • Selvstendig
 • Effektiv
 • Ansvarsbevisst

Vi tilbyr:

 • Høyt faglig nivå inkludert samarbeid med Universitetet i Oslo
 • Lønn etter gjeldende overenskomster
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift