Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege i medisinsk genetikk

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Avdeling for medisinsk genetikk ved Klinikk for laboratoriemedisin består av Seksjon for klinisk genetikk, Seksjon for arvelig kreft, Seksjon for laboratoriediagnostikk, Seksjon for kvalitet og Seksjon for forskning og utvikling. Avdelingens hovedoppgaver er arbeid med arvelig kreft og generell klinisk genetikk, inkludert syndromdiagnostikk og prenatal genetikk og laboratorieanalyser for et bredt spekter av arvelige sykdommer, samt forskning.

Det er ledig en fast tilling som overlege ved Seksjon for laboratoriediagnostikk, Enhet for laboratorielegetjenester og et ett års vikariat i Seksjon for klinisk genetikk fra om med 1.2.2023. Ved evt. intern ansettelse kan det bli ledig et vikariat.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

For stilingen i Enhet for laboratorielegetjenester:

 • Bistå laboratoriet i medisinske problemstillinger knyttet til virksomheten i seksjonens ulike enheter.
 • Generell rådgivningstjeneste for rekvirenter og annet helsepersonell.
 • Delta i vurderingen av innkomne rekvisisjoner/prøver.
 • Medisinsk tolkning og vurdering av laboratoriets resultater og delta i utsvaring av prøver.
 • Delta i utviklingen av nye analysetilbud og kvalitetssikring av eksisterende analysetilbud.

For stillingen/vikariatet i Seksjon for klinisk genetikk:

 • Ansvar for utredning og behandling av pasienter og familier med genetisk sykdom, inkludert
  prenataldiagnostikk,.

For begge stillingene gjelder:

 • Delta i undervisning av LIS, undervise/formidle til andre kollegaer, andre samarbeidspartnere og
  pasienter/familier.
 • Delta i kvalitetsarbeid og forskning

Kvalifikasjoner:

 • Søkere må ha norsk spesialistgodkjenning i medisinsk genetikk.
 • Det er ønskelig med doktorgrad.
 • Søkere må beherske norsk språk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du for stillingen i Enhet for laboratorielegetjenester:

 • er motivert for å arbeide med laboratoriemedisin
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • er faglig dyktig og har gode samarbeidsevner
 • har interesse for forskning og helst forskningserfaring
 • kan bidra til et godt arbeidsmiljø og ser verdien av dette

Vi tilbyr:

 • en utfordrende og selvstendig jobb
 • et miljø med bred kompetanse og høyt faglig nivå
 • en arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • en trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag