Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege i medisinsk biokjemi

Offentlig forvaltning

Fast stilling som overlege ved Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, Akershus Universitetssykehus. Stillingen er tilknyttet seksjon for medisinsk fag, forskning og utvikling.

Kandidaten må være spesialist i medisinsk biokjemi eller ha kort tid igjen til ferdig spesialitet. Det er ønskelig at søkere har generell og bred kompetanse innen faget. Det er også ønskelig med forskningserfaring.

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, TLMB, består av seks seksjoner: Medisinsk fag, forskning og utvikling, Prøvetaking, Prøvemottak og hematologi, Medisinsk biokjemi og infeksjonsimmunologi, Immunologi og spesialanalyser og Kongsvinger medisinsk biokjemi og blodbank. Avdelingen har ca. 160 ansatte, utfører 9,9 millioner analyser i året og er akkreditert etter ISO/EN 15189.

TLMB er en av landets største avdelinger for medisinsk biokjemi. I tillegg til analyser innen medisinsk biokjemi utføres analyser som tradisjonelt hører inn under medisinsk mikrobiologi og medisinsk immunologi, organisert i felles metodeplattformer. Det medisinskfaglige ansvaret er organisert i en matrisestruktur, der spesialister innen de respektive medisinske spesialiteter har ansvar for relevante analyser.

Vi søker en medarbeider med stor interesse, kunnskap og entusiasme for fagområdet medisinsk biokjemi. Ansvarsområder som knyttes til stillingen vil være avhengig av avdelingens behov samt søkers kompetanse og spesialinteresser. Vi ønsker en person med stor arbeidskapasitet, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og som er ansvarsbevisst og løsningsfokusert. Du vil samarbeide tett med leger og forskere ved seksjonen, avdelingsleder og seksjonsledere i avdelingen.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

Variert og utfordrende arbeid med mulighet for faglig utvikling

Medisinskfaglig ansvar for analyser innen en eller flere seksjoner, herunder også kvalitetssikring av analyser

Delta i avdelingens drift, inkludert svarrutiner av ulike analyser

Bidra i forskning ved avdelingen

Være veileder/supervisør for LIS i medisinsk biokjemi

Bidra til godt samarbeid mellom laboratoriet og interne/eksterne klinikere

Kvalifikasjoner:

Lege

Erfaring fra fagområdet medisinsk biokjemi

Personlige egenskaper:

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Kunne organisere sin egen arbeidsdag effektivt og målrettet

Ansvarsbevisst, løsningsfokusert og fleksibel

Serviceinnstilt og behjelpelig

Må kunne beherske norsk veldig godt både muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Et trivelig arbeidsmiljø og kolleger med mye kompetanse

Sentral beliggenhet

Gode velferdstilbud for ansatte

Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    

Mulighet for personalbolig og barnehageplass

Lønn etter avtale