Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege i lungesykdommer

Offentlig forvaltning

Medisinsk avdeling Gjøvik har lokalsykehusansvar for ca 110 000 innbyggere samt områdefunksjon for hematologi. Avdelingen har totalt 65 senger fordelt på 3 sengeposter, samt disponible senger på intensiv/overvåkning og pasienthotell. Det er egen medisinsk dagenhet og observasjonssenger i akuttmottak. Avdelingen er godkjent som gruppe 1 avdeling i indremedisin etter gammel spesialistordning, og kan per i dag tilby spesialisering etter ny ordning i alle de medisinske fagområdene unntatt nyresykdommer. Det er årlig ca 7 000 innleggelser og 20 000 polikliniske konsultasjoner. Det er generelle indremedisinske vakter der overlege går tertiærvakt bak LIS 2/3 og LIS 1. Sykehuset har stor gastrokirurgisk og ortopedisk virksomhet, kreftavdeling med områdefunksjon for stråleterapi, intensivavdeling, gyn/føde og ØNH avdeling. Det er et aktivt forskningsmiljø ved avdelinga og i divisjonen.  Lungeseksjonen har et tett samarbeid med hematologisk og infeksjonsmedisinsk seksjon om utredning av særlig opportunistiske lungeinfeksjoner.

Det er på avdelinga i dag ansatt 3 spesialister i lungesykdommer.  Det er 2 LIS 3 i lungesykdommer, i tillegg LIS 2 i rotasjon.  Vi har en godt utstyrt lungelab med høy aktivitet. Alle de vanligste prosedyrene gjøres. Bronkoskopi kan ved behov gjøres i gjennomlysning, og BAL gjøres hyppig. EBUS utføres på seksjonen for alle sykehusene i Innlandet. Det gjøres ca 70 EBUS med ROSE årlig, og hvor kliniker selv bedømmer aspiratene fortløpende i mikroskop. Vi har ny apparatur for spirometri, gassdiffusjon, body-box og ergospirometri. Vi har et høyt volum av UL-veiledede pleuraprosedyrer inkludert ulike typer pleuradren. Det er dedikerte sykepleiere hvorav flere har videreutdanning i lungesykepleie. Seksjonen har høy kompetanse innen oppfølging av pasienter med behov for LTMV og annen noninvasiv ventilasjonsstøtte.  Årlig gjennomføres det ca 2300 polikliniske konsultasjoner.


Vi utvider nå overlegestaben på lungeseksjonen fra tre til fire og det er derfor ledig fast 100 % stilling:

OVERLEGE I LUNGESYKDOMMER

Tiltredelse  etter nærmere avtale med avdelingssjef. Det kan i tillegg bli mulighet for 1 års vikariat på seksjonen på grunn av avvikling av utdanningspermisjon og evt. annet fravær, vennligst oppgi om dette også er av interesse. 

Kvalifikasjoner:

  • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk, svensk eller dansk språk skriftlig og muntlig.
  • Norsk spesialistgodkjenning i lungesykdommer.
  • Søkere som er nær ferdig spesialist kan også søke, det forutsettes da en gjensidig forpliktende avtale om gjennomføring av resterende tjeneste/utdanning.

Personlige egenskaper:

  • God faglig kompetanse
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
  • Strukturert, effektiv og selvstendig
  • Må trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr:

  • Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
  • God pensjonsordning gjennom KLP (pliktig medlemskap)
  • Overgangsbolig etter avtale

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.