Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege i LAR 

Offentlig forvaltning

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus HF gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i Agder. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, 3 poliklinikker, 1 ambulant enhet og 1 forskningsenhet. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Byglandsfjord, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord. 

Vi har ledig følgende stillinger ved LAR i Agder:

100% fast stilling for spesialist i rus- og avhengighetsmedisin.

100% vikariat for spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse med arbeid frem til oktober 2025.

LAR sørger for tjenester til befolkningen i hele Agder. Enheten har ca. 20 årsverk, og behandlerteamet består av legespesialister, psykologspesialister, leger i spesialisering og ansatte med høyskoleutdanning. Enheten har team i Arendal og i Kristiansand.

LAR-behandling er substitusjonsbehandling av opioidavhengige, der rehabilitering er en viktig del av behandlingen. Behandlingen skjer poliklinisk i samarbeid med fastlege, helse- og sosialtjeneste. Vår behandlingstilnærming er tverrfaglig med samtidig fokus på pasientens ressurser og utfordringer.
LAR er et viktig fagområde, som i tillegg til å heve livskvaliteten for den enkelte pasient også bidrar til å forebygge overdoser og dødsfall. 

Rusmedisin er et fag i utvikling. ARA er en fremoverlent avdeling som har spennende forskning utgående fra Seraf/UiO og BAR (Bergen Addiction Research) hvor vi deltar i studier. Vi ønsker å være ledende innen rusbehandling nasjonalt og tilbyr vår befolkning ulike behandlingsmetoder av høy kvalitet.

Les mer om Sørlandet her og våre to flotte byer Kristiansand her og Arendal her.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, evt annen relevant spesialitet. Hvis ønskelig kan det legges til rette for spesialiseringsløp innen rus- og avhengighetsmedisin.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt, tilsvarende nivå B2. Evt. nordisk språk.
 • Ønskelig med erfaring fra klinisk arbeid innen fagfeltet.
 • Ønskelig med  kjennskap til IT-systemet DIPS.
 • Førerkort klasse B.        

Personlige egenskaper:

Du må være en engasjert overlege som har interesse for rusfaget, og som ønsker å utvikle faget sammen med oss til beste for pasientene. Du må være strukturert, ansvarsfull og være opptatt av kvalitet, dialog og samarbeid ekstern og intern.

Vi tilbyr:

 • Deltakelse i nasjonalt og spennende nettverk på TSB nivå, også i eget nettverk for LAR leger.
 • Egne legemøter i avdelingen. Vi har en legegruppe med bakgrunn fra forskjellige fagfelt. Flere av legene våre har dobbeltspesialiteter.
 • Vi har et godt samarbeid på tvers av avdelinger, kommuner og frivillige organisasjoner. 
 • Spennende og varierte oppgaver. Vi jobber ofte i skjæringspunktet mellom rus/psykiatri/somatikk.
 • ARA har egen forsknings enhet og det er mulighet for å kombinere klinisk arbeid med forskning.
 • Pensjonsordning (2% trekk) som gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon.
 • Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst.
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale.
 • Lønn etter avtale.
 • Pr. tid ingen vaktbelastning.