Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege i hematologi

Offentlig forvaltning

     

Medisinsk avdeling ved Lillehammer sykehus er en avdeling med akuttfunksjon for knappe 90.000 mennesker. Avdelingen er en del av divisjon Gjøvik-Lillehammer. Avdelingen har alle grener representert i kollegiet med unntak av geriatri og endokrinologi. Det er omfattende dialysevirksomhet ved avdelingen i en egen enhet som betjener hele divisjonens opptaksområde.

Avdelingen består for tiden av totalt 52 døgnsenger. Det er 21 overlegestillinger, 14 LIS 2/3 – stillinger og 10 LIS 1 – stillinger. Avdelingen er godkjent for LIS3 - utdanning innen lungesykdommer, nefrologi, kardiologi, gastroenterologi og infeksjonssykdommer.
Overlegene går seksjonerte bakvakter innen nefrologi, kardiologi og generell indremedisin.

 

Hematologisk seksjon har ansvar for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med blodsykdommer inklusive lymfomer og leukemi. Vi har i all hovedsak poliklinisk aktivitet i tillegg til tilsynsfunksjon for inneliggende pasienter med hematologiske problemstillinger. Hematologisk poliklinikk har omslag 2500 konsultasjoner per år. 

Seksjonen har tett samarbeid med lokasjon Gjøvik, som har områdefunksjon med sengepost for stråleterapi og hematologi. Vi deltar i digital undervisning og faglige diskusjoner med de øvrige sykehusene i Innlandet. 

 

Vi søker etter en kollega til vårt dynamiske hematologiske team med interesse for å bidra i, og utvikle et sterkt indremedisinsk fagmiljø.

 

Lillehammer sykehus og Gjøvik sykehus utgjør en felles divisjon i Sykehuset Innlandet HF (SIHF). SIHF står foran store endringer i form av planer for nytt sykehus og endringer i nåværende struktur. Dette vil med stor sannsynlighet også medføre endringer for medisinsk avdeling på Lillehammer.

 

Det er ledig 100% fast stilling som overlege i hematologi. Tiltredelse etter avtale. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning, behandling og oppfølging av pasienter med blodsykdommer, i poliklinikk og sengepost
 • Veiledning og supervisjon av leger i spesialisering
 • Deltakelse i generell indremedisinsk vakt eller hematologisk vaktordning etter nærmere avtale

Kvalifikasjoner:

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege 
 • Spesialist i blodsykdommer. Søkere som er nær ferdig spesialist kan også søke, det forutsettes da en gjensidig forpliktende avtale om å fullføre utdanning i spesialiteten
 • Må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Systematisk og strukturert
 • Faglig interesse og engasjement i et aktivt miljø
 • Ansvarsbevisst og fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidra til godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø med høy faglig standard og spennende arbeidsoppgaver  
 • En region med fantastisk natur, og nærhet til flott turterreng med store muligheter for ski, alpint, jakt, fiske og fjellturer.
 • En kulturby med bl.a. litteraturfestival, jazzfestival (Dølajazz) og flere muséer.  
 • Lønn etter avtale
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Annet: 

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • Vennligst oppgi minst to referanser, hvorav en skal være siste arbeidsgiver.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.