Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege i hematologi

Offentlig forvaltning

Vakkert beliggende ved Mjøsas bredder er Gjøvik et perfekt sted for leger som ønsker å kombinere en spennende jobb med familie- og friluftsliv. Her ligger snøen som trikkespor i marka stabilt fra jul til påske.

Medisinsk avdeling ved Gjøvik sykehus er lokalsykehus for ca. 110 000 mennesker og dekker hele feltet innen akutt og elektiv indremedisin. Det er områdefunksjon for Innlandet (Hedmark og Oppland) innen hematologi og stråleterapi. Det er egen seksjon for hhv hjerte-, lunge, infeksjon, geriatri, fordøyelsessykdommer og hematologi. Avdelingen har totalt 62 senger fordelt på 3 sengeposter, i tillegg medisinsk dagenhet og observasjonssenger i akuttmottak. Det er disponible senger på felles intensivavdeling/hjerteovervåkning og på pasienthotellet. Det er en stor onkologisk virksomhet på Gjøvik, med egen kreftavdeling bestående av medikamentell kreftbehandling, stråleterapi og senter for lindrende behandling. Kreftavdelingen har 10 senger på felles sengepost med hematologisk seksjon.

Medisinsk avdeling har områdefunksjon i hematologi for ca 350 000 innbyggere i Sykehuset Innlandet. Områdefunksjonen omfatter induksjonsbehandling av pasienter som skal ha HMAS og oppfølging av pasienter i aplasifase, leukemibehandling til pasienter > 65 år og oppfølging av allogen stamcelletransplanterte etter utskriving fra Rikshospitalet. Hematologisk seksjon disponerer 8 senger på felles sengepost med Kreftavdeling og senter for lindrende behandling. I tillegg til sengepost er det en godt utstyrt hematologisk poliklinikk med en dyktig sykepleierstab. Poliklinikken har ca 4500 konsultasjoner pr år. Seksjonen har et godt samarbeid med de onkologiske seksjonene og de øvrige medisinske avdelingene i foretaket, også når det gjelder kompetansebygging.

Ved avdelingen er det ledig stilling for:

OVERLEGE I HEMATOLOGI, 100% FAST STILLING

Tiltredelse etter 1. august eller etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Deltakelse i klinisk arbeid på sengepost og poliklinikk
 • Undervisning, supervisjon og veiledning av LIS2/3 
 • Deltakelse i kvalitet- og forbedringsarbeid i avdelinga
 • Deltakelse enten i generell indremedisinsk vakt eller hematologisk vaktordning etter nærmere avtale

Kvalifikasjoner:

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske ett skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Spesialist blodsykdommer. Søkere som er nær ferdig spesialist kan også søke, det forutsettes da en gjensidig forpliktene avtale for å fullføre utdanning i spesialiteten

Personlige egenskaper:

 • Evne til både teamarbeid og selvstendig arbeid
 • Motivasjon for arbeid innen fagfeltet og for å bidra i videreutvikling av avdelingen og seksjonen
 • God faglig vurderingsevne
 • Trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • God pensjonsordning gjennom KLP (pliktig medlemskap)
 • Mulighet for dekket overgangsbolig etter nærmere avtale

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.