Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege i fysikalsk medisin og rehabilitering

Offentlig forvaltning

En spennende overlegestilling som kombinerer arbeid ved Tidligrehabiliteringsseksjonen i Tønsberg med arbeid ved Kysthospitalet i Stavern

Er du spesialist, eller snart spesialist? Vil du være en del av et faglig sterkt og fremtidsrettet fysikalsk medisinsk og rehabiliteringsfaglig miljø? Ser du samarbeid og tverrfaglighet som essensielt i fremtidens helsetjeneste? Har du lyst til å delta i utviklingen av et ledende tilbud innen Tidligrehabilitering?   

Da er dette en stilling for deg!

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering(KFMR), er et ledende behandlings- og kompetansemiljø som tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering og fysikalsk medisin.

Klinikken er godkjent utdanningsinstitusjon for spesialistutdanningen i fysikalsk medisin og rehabilitering, og er også akkreditert etter de internasjonale standardene til CARF, Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities. 

Klinikken har 3 avdelinger - Fysikalskmedisinsk avdeling, Fysio- og rehabiliteringsavdelingen, og Rehabiliteringsavdelingen som Tidligrehabiliteringsseksjonen er organisert under.

Tidligrehabiliteringsseksjonen ble opprettet i 2021 og har 4 sengeplasser. Enheten er lokalisert i tilknytting til nevrologisk sengepost ved akuttsykehuset i Tønsberg. Tilbudet om tidligrehabilitering er egnet for pasienter med ulike medisinske problemstillinger, som har et samtidig behov for oppfølging på akuttsykehus og tidlig oppstart av rehabilitering. 

Tidligrehabiliteringsenheten har overlegeressurser tilsvarende 100% stilling. I tillegg til dette kommer perioder med LIS i 50 stilling. 

For å etablere et sterkt faglig miljø, på tvers av avdelingene i KFMR, så deles overlegefunksjonen av 2 leger. Hver av disse leger har 50% tilstedeværelse ved Tidlig rehabiliteringsseksjonen (Tønsberg) og 50% tilstedeværelse ved Rehabiliteringsavdelingen eller Fysikalsk medisinsk avdeling (Stavern).

Deltakelse i vaktordningen ved Rehabiliteringsavdelingen etter eget ønske.

Oppstart etter avtale.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
 • LIS som snart er ferdig spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering oppfordres også til å søke
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning. 

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel, nytenkende og med et engasjement for utvikling av fagfeltet fysikalsk medisin og rehabilitering 
 • Interesse for og/eller erfaring med tverrfaglig og spesialisert rehabilitering
 • Interesse for og/eller erfaring med ledelse av et tverrfaglig team
 • Gode evner til samarbeid og til å etablere kontakter i det medisinskfaglige miljøet
 • Nysgjerrig, engasjert, og et sterkt ønske om å delta i utviklingen av et meget godt Tidligrehabiliteringstilbud

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med et meget engasjert og tverrfaglig Tidligrehabiliteringsteam
 • Deltaker i Fagnettverk for Tidlig rehabilitering
 • Store muligheter til å påvirke utviklingen av, og innholdet i Tidligrehabiliteringsvirksomheten ved SIV HF
 • Mulighet for å a påvirke innholdet i egen stilling
 • 1 faglig fordypingsdag/måned, i tillegg til opptjening av utdanningspermisjon 
 • Funksjonstillegg etter avtale
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.