Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege i endokrinologi

Offentlig forvaltning

Medisinsk avdeling Gjøvik har lokalsykehusansvar for ca 110 000 innbyggere samt områdefunksjon for hematologi. Avdelingen har totalt 62 senger fordelt på 3 sengeposter, samt disponible senger på intensiv/overvåkning og pasienthotell. Det er egen medisinsk dagenhet og observasjonssenger i akuttmottak. Det er årlig ca 7 000 innleggelser og 20 000 polikliniske konsultasjoner. Det er egne seksjoner innenfor fordøyelsessykdommer, infeksjon, geriatri/slag, lungesykdommer, hjertesykdommer og blodsykdommer og endokrinologi. Det er 21 stillinger for overleger, 16 for LIS 2/3 og 10 for LIS 1. Det er generelle indremedisinske vakter der overlege går tertiærvakt bak LIS 2/3 og LIS 1. Sykehuset har stor gastrokirurgisk og ortopedisk virksomhet, kreftavdeling med områdefunksjon for stråleterapi, intensivavdeling, gyn/føde og ØNH avdeling. Det er et aktivt forskningsmiljø ved avdelinga og i divisjonen. 

På endokrinologisk seksjon er det i tillegg til overlege og LIS 3, et diabetes team med to erfarne diabetessykepleiere og to kliniske ernæringsfysiologer. I tillegg et nært samarbeid med ortopedtekniker. Virksomheten er i all hovedsak poliklinisk, men seksjonen disponere senger på felles medisinsk sengepost og dagenhet. Årlig gjennomføres det ca 4 500polikliniske konsultasjoner herav ca 1000 legekonsultasjoner. 


Vår faste spesialist gjennom flere år er gått av med pensjon og det er derfor ledig fast 100 % stilling:

OVERLEGE I ENDOKRINOLOGI

Tiltredelse 01.03.23 eller etter nærmere avtale med avdelingssjef.

Arbeidsoppgaver:

 • Klinisk arbeid hovedsakelig på poliklinikk, men også noe på dagenhet, intensiv/medisinsk overvåking og sengepost etter nærmere avtale
 • Undervisning, supervisjon og veiledning av LIS 2/3 
 • Deltakelse i avdelingens vaktordning  
 • Etter avtale kan det legges til rette for regelmessig poliklinikk på SIs spesialistsenter på Hadeland og/eller Valdres LMS

Kvalifikasjoner:

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk, svensk eller dansk språk skriftlig og muntlig.
 • Norsk spesialistgodkjenning i endokrinologi
 • Søkere som er nær ferdig spesialist kan også søke, det forutsettes da en gjensidig forpliktende avtale om gjennomføring av resterende tjeneste/utdanning.

Personlige egenskaper:

 • God faglig kompetanse og interesse
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Strukturert, effektiv og selvstendig
 • Må ønske å bidra til et godt faglig og kollegialt miljø på avdelinga

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • God pensjonsordning gjennom KLP (pliktig medlemskap)
 • Et hyggelig og godt arbeidsmiljø
 • Mulighet til å selv å være med å videreutvikle tilbudet ved seksjonen
 • Mulighet for å få dekket overgangsbolig

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.