Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege i anestesi

Offentlig forvaltning

Klinikk somatikk Flekkefjord har ledig stilling som anestesioverlege.

Vi søker deg som vil kombinere en faglig utfordrende og spennende jobb med et familievennlig sørlandsliv hvor både kultur- og friluftsopplevelser finnes i umiddelbar nærhet.

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er organisert i 6 klinikker, hvorav 3 somatiske stedlige klinikker i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand, samt 3 tverrgående klinikker (Medisinsk service klinikk, Prehospitale tjenester og Klinikk for psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling).

Klinikk for somatikk Flekkefjord er organisert i avdeling for kirurgiske fag (Gynekologi / Obstetrikk, Ortopedi, Kirurgi, Anestesi, Intensiv, Kirurgisk poliklinikk) og avdeling for medisinske fag (Medisinsk avdeling, Akuttmottak, Medisinsk Poliklinikk).  Flekkefjord sykehus er et akuttsykehus med traumefunksjon.

Vi har fra 01.06.2023 ledig fast 100% stilling som overlege - spesialist i anestesiologi, det vil være ønskelig med noe tidligere oppstart.

Kirurgisk avdeling med tilhørende fagområde anestesiologi er inne i en spennende strategisk utvikling der samarbeidet med andre sykehus og helseforetak er spesielt viktig å få til. Vi ønsker å utvikle og utvide det faglige nettverket innen både akuttfunksjoner og elektiv drift. Dette inkluderer også at vi vil legge til rette for kompetanseutvikling og samarbeid med andre sykehus både innad og utenfor egen region. Klinikk Somatikk Flekkefjord søker medarbeidere som ønsker bidra aktivt til videre utvikling av sykehuset. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre anestesi til operasjoner og intervensjoner på avdelingen.
 • Delta i planlegging og utføring av nye anestesiprosedyrer og behandlingsformer.
 • Samarbeid med internt og eksternt personell som fagperson.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk legeautorisasjon
 • Spesialist i anestesiologi
 • Bred erfaring innen anestesi, intensivbehandling og traumatologi.
 • Behersker et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.
 • Personlig egenhet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjement og fokus på god pasientbehandling
 • Ansvarsbevissthet
 • Fleksibilitet
 • Strukturert
 • Tilpasningsdyktig
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver
 • Må kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsevner og endringsvilje

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig
 • Behjelpelig med integrering i miljøet i Flekkefjord for hele familien
 • Les mer om hva Flekkefjord by har og tilby: Opplev Flekkefjord her og her.