Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege/erfaren LIS-lege i allmenn- eller indremedisin                         

Offentlig forvaltning

Har du lyst til å jobbe i en sykehusavdeling som er en pioner i Norge? Du vil være med på å drifte en utstrakt sykehusaktivitet i distriktet kombinert med kommunale døgnsenger. 

Vi har ledig stilling som overlege innen allmennmedisin eller indremedisin, men også erfaren Lege i spesialisering (LIS) er velkommen til å søke. 

Det er tre faste legestillinger lokalisert på Hallingdal sjukestugu for de somatiske tjenestene, hvorav to er overlegestillinger og en er LIS- stilling. Det er mulighet for ulik faglig bakgrunn fordi avdelingen er kompleks i pasientsammensetning, og du får fulgt pasienten gjennom hele forløpet.

Hovedarbeidstid er dagtid. Den som ansettes må delta i vakt/beredskap etter gjeldende plan. For tiden telefonberedskap uten oppmøte frem til kl.22 hver tredje uke og visitt hver tredje lørdag. 

ALIS Lege i spesialisering i allmennmedisin får godkjent tjenesten som seks måneders løp i ny ordning for spesialisering i allmennmedisin. 


Legene jobber tett sammen i det daglige arbeidet som gir god kollegial støtte internt på HSS og sammen med legene på Ringerike sykehus. Mulighet med deltagelse på faglige møter digitalt med Ringerike sykehus.

 

Hallingdal sjukestugu( HSS)  er en avdeling ved Ringerike sykehus lokalisert på Ål. Alle klinikker i Vestre Viken HF er representert ved HSS. HSS kan betegnes som et Vestre Viken i miniatyr hvor alle klinikker har tjenester. Nedslagsfeltet er de seks kommunene i Hallingdal og i tillegg tilkommer det en stor turistpopulasjon i Hallingdal. 

Hallingdal sjukestugu består av somatisk sengeavdeling, somatisk poliklinikk med 5000 konsultasjoner og dialyseavdeling.  I tillegg er bildediagnostikk med CT og røntgen, laboratorietjenester, psykisk helse og rus, prehospitale tjenester og Statens Luftambulanse lokalisert ved Hallingdal sjukestugu.

Sengeavdelingen har en unik og nytenkende driftsmodell som består av 10 sengeplasser for spesialisthelsetjenesten og 10 interkommunale sengeplasser inkludert KAD- senger som er driftet av Ringerike sykehus. De fleste fagområder er representert i avdelingen som gir en spennende og utfordrende arbeidsdag.  Avdelingen tar i mot ø hjelppasienter som utgjør rundt 60 % av alle innleggelser i avdelingen.  Avdelingen har CT og gir trombolysebehandling for akutte slagpasienter gjennom digitalisert samarbeid med Ringerike sykehus. 
Arbeidsoppgaver:

Hovedoppgaven er knyttet til behandling av heldøgnspasient men også polikliniske konsultasjoner innen arbeids-Ekg, Holther-vurderinger, oppfølging av onkologiske pasienter, ulik medisinsk dagbehandling og noe undervisning knyttet til Læring- og mestringssenter.

Kvalifikasjoner:

 
  • Overlege i indremedisin, geriatri eller annen spesialitet
  • Spesialist i allmennmedisin 
  • Erfaren LIS- lege
  • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

  • Gode samarbeidsevner
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

  • Mulighet til å bidra til utvikling av desentralisert tjenester
  • Et godt arbeidsmiljø i et tett kollegialt miljø 
  • Lønns og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement 
  • Hallingdal som bosted tilbyr det beste av friluftsliv både sommer og vinter