Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege i AHS - vikariat

Offentlig forvaltning

En viktig del av morgendagens behandling er oppfølging av pasienter som bor hjemme. I Barne- og ungdomsklinikken (BAR) er disse barna innlagt i Avansert Hjemmesykehus (AHS). AHS er en seksjon i Barnemedisinsk avdeling på Ullevål. Overleger fra flere avdelinger (onkologi, nyfødt og de barnemedisinske avdelingene) er knyttet til seksjonen. Pasienter legges inn fra alle faggrupper og avdelinger i BAR. Barna bor hjemme og får regelmessig tilsyn av sykepleier fra AHS. Legen det nå søkes etter driver det koordinerende arbeidet av pasientene i seksjonen og samarbeider med moderavdelingene til hver enkelt pasient. Legen har daglige visitter med sykepleier i AHS, tilser med jevne mellomrom barnet i sykehus og kan en sjelden gang være med på hjemmebesøk hos pasienten. Mangfoldet i AHS gjør at arbeidet passer for en lege med god pediatrisk bredde. Legen har faglig tilhørighet med øvrige overleger i Barnemedisinsk avdeling, Seksjon for infeksjon, gastroenterologi og endokrinologi. 

Stillingen er et 50 % vikariat. Evt. forlengelse vil avhenge av avdelingens behov. 

Det søkes etter overlege med spesialitet pediatri. Erfaren LIS med kort tid igjen til spesialist kan også søke. 

Den som ansettes må levere politiattest (jamfør Helsepersonelloven).

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som lege
 • Spesialist i barnesykdommer. LIS med kort tid igjen til spesialist kan også søke
 • Bred generell pediatrisk erfaring
 • Gode samarbeids- og koordineringsevner
 • Evne til selvstendig utførelse av oppgaver

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Personlig egnethet tillegges vekt

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag