Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege - Hjerte

Offentlig forvaltning

Hjerteavdelingen ved Sykehuset Østfold utvider sin overlegestab. Er du spesialist innen hjertemedisin, engasjert og ønsker å bidra i et positivt fagmiljø ser vi fram til din søknad.

Sykehuset Østfold er et moderne sykehus med spennende arbeidsoppgaver for våre ansatte.  Vi søker etter deg som brenner for faget og vil være med i prosessen med å utvikle Sykehuset Østfold videre i fremtiden.

Stillingene er organisert i egen hjertemedisinsk avdeling under klinikk for medisin. Det er høy aktivitet i klinikk for medisin med ca 60 000 polikliniske konsultasjoner og
17 000 innleggelser per år. Totalt har klinikk for medisin 171 senger. Klinikken har en stor medisinsk overvåkningsavdeling og en intensivavdeling som kommer i tillegg.

Hjerteavdelingen har ansvar for diagnostikk og behandling av de fleste hjertelidelser både ved døgnområde og ved poliklinikk.

Vi har egen sengepost med 35 senger, hvorav 4 senger forbeholdt pasienter som har behov for forsterket overvåkning. 

Hjertemedisinsk avdeling har høy poliklinisk aktivitet, men ca 18 000 polikliniske konsultasjoner i året.  Vi har tilgang på kardiologisklaboratorium hvor det implanteres pacemaker, ICD og utføres høyrekatetrisering. Poliklinikken driftes både i Moss og på Kalnes. Arbeidsstedet vil i hovedsak være på Kalnes med noe rotasjon til Moss.

Vi søker deg som ønsker varierte arbeidsoppgaver, liker å arbeide i team og ikke er redd for å ta i et tak.

Intervjuer vil bli gjennomført fortløpende og ansettelse kan skje før søknadsfrist utløper.
 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon
 • Spesialistgodkjenning i kardiologi
 • Norsk eller annet skandinavisk språk må beherskes godt
 • Engasjement og personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Evne til å bidra til godt samarbeid i våre tverrfaglige miljøer
 • Evne til å kommunisere internt og eksternt
 • Evne til å arbeide selvstendig og ansvarsbevisst
 • Ønske og motivasjon til faglig utvikling og god pasientbehandling
 • Evne til fleksibilitet

Vi tilbyr:

 • Faglige utfordringer i et av landets største spesialistsykehus
 • Spennende og godt fagmiljø
 • Tilrettelegging for forskning og fagutvikling
 • Velferdsordninger
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

___________________________________________________________________________________

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført i søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.